CITeM
Výroční zasedání Michael AISBL

V příjemném prostředí vědecké knihovny Rumunské akademie v Bukurešti se konalo výroční zasedání Asociace Michael.
Významně se vpřed posunuly práce na nové podobě tohoto evropského portálu, takže snad již během několika měsíců bude k dispozici editační rozhraní, v němž si přímo sami správci digitálních sbírek budou moci upravovat záznamy, které byly vloženy v předchozích letech. Agenda a související dokumenty jsou zde ke stažení.

Počítačová podpora v archeologii 2014

Ve dnech 28. 5. – 30. 5. 2014 pořádá Archeologický ústav AV ČR Praha ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Národního památkového ústavu Praha a Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni již 13. ročník konference Počítačová podpora v archeologii. Setkání se uskuteční v nádherné přírodě Českomoravské vysočiny, v Hotelu Svratka (Hotel Svratka).

Na konferenci zazní příspěvky tykající se již tradičních témat jako jsou například dálkový průzkum Země, geografické pojetí prostoru, využití GIS, zobrazovací metody, databázové systémy, aplikace statistických metod a další. Obohacením programu budou také prezentace formou posterů.

Více naleznete na Počítačová podpora v archeologii 2014.

Další změna v CITeM

V pátek 28. února ukončila své patnáctileté působení v Moravském zemském muzeu RNDr. Jarmila Podolníková.

Její počátky v oddělení informatiky komentoval Zdeněk Lenhart historkami jako: „Pořádali jsme školení, já se ztrapňoval u tabule a vysvětloval, co se objeví, když zmáčkneme to či ono tlačítko, ona seděla u notebooku, z něhož se na tabuli promítalo, a mačkala ona tlačítka. Najednou žádná odezva. Chtěl jsem, aby do políčka zapsala hvězdičku, a jak je známo, na každém notebooku je hvězdička někde jinde, ale v zásadě nikdy tam, kde ji hledáte. A Jarka hledala hvězdičku… Chvíli jsem ji napínal a posluchače utěšoval, že jinak je docela šikovná… Nedokázala se na mě zlobit, vždy se jen smála,“ anebo: „Když přišla, tak poslouchala, koukala a nic neříkala, mysleli jsme si, že jí to jako nedochází – a ona se pak znenadání zeptala na něco, co nás v té souvislosti vůbec nenapadlo, ale najednou nám bylo jasné, že to je přesně ono řešení, které jsme hledali.“

A tím bychom asi Jarku mohli charakterizovat. Vždy byla o krok (někdy i mílový) před námi, vždy zvažovala, kudy dál a jak se ta či ona aktivita promítne do celkové koncepce. Prostě byl to v našem týmu člověk, který měl vizi a dokázal ostatní motivovat, aby mu pomohli tuto vizi naplňovat.
Více »

Ohlédnutí za semináři

Během osmi posledních dnů jsme uskutečnili tři akce:

13. a 20. listopadu to byl seminář o fotografování pro začátečníky, na který byl velmi kladně hodnocen. Živě se diskutovalo jak o vybavení pro kvalitní digitalizaci, tak o možnostech a rizicích levnějších podomácku vyrobených náhrad některých pomůcek.
Prezentace Ing. Jana Cágy ke stažení.

Informace a praktické rady a ukázky, jak digitalizovat a archivovat staré zvukové nahrávky, poskytl workshop ve Strážnici.
Nejprve pan Mgr. Škopík promluvil o historii zvukového záznamu, médiích pro jeho záznam a firmách a lidech, kteří byli průkopníky v tomto oboru. Zdůraznil, že dnešní workshop se bude věnovat pouze magnetickému záznamu a jeho digitalizaci. Následovala krátká návštěva centrálního úložiště dat NÚLK a poté prezentace „Datová archivace z pohledu dodavatele datových prvků i celků“ firmy AGORA Plus, která úložiště pro NÚLK navrhla, dodala a spravuje.

Profesionální digitalizací zvukových záznamů se zabýval Ing. Aleš Dluhý, autor digitalizačního pracoviště Českého rozhlasu Ostrava.
Navíc zazněl příspěvek jednoho z účastníků Ing. Václava Macha, který se na VUT v Brně zabývá matematickými metodami pro restauraci digitalizovaných nahrávek ze starých fonoválečků. Prezentace Ing. Václava Macha ke stažení.
Následovala návštěva fonolaboratoře s Mgr. Michalem Škopíkem, který předvedl praktické ukázky práce při digitalizaci zvukových náhrávek
– servis profesionální audiotechniky (ing. Milan Melichar, AB&C)
– přepis profesionálních zvukových záznamů (ing. A. Dluhý)
– přepis amatérských zvukových záznamů (Mgr. M. Škopík)
– údržba vinylových a šelakových gramofonových desek.

Pár amatérských záběrů dokumentuje tyto události.

Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit

Ve dnech 6. – 7. 11. 2013 se v Litomyšli uskutečnil druhý pracovní seminář „Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit (MA)“. Semináře se kromě editorů MA a zástupců CITeM zúčastnila Mgr. Svojmila Světlíková z oddělení Národních autorit NK ČR. Letošní seminář byl věnován zejména korporativním autoritám. Zápis a prezentace si můžete stáhnout zde

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).