CITeM
2. GIS seminář

Rádi bychom pozvali všechny zájemce na 2. GIS seminář pořádaný Moravským zemským muzeem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. GIS seminář se bude konat ve čtvrtek 5. 12. 2013 v učebně CITeM na Kapucínském náměstí 2 v Brně. Začátek semináře je v 9:00, předpokládaný konec v 15:30.

Na semináři zazní 3 příspěvky.

Mgr. David Cigánek (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) představí projekt BotanGIS a podělí se o zkušenosti spojené s tímto projektem.

Mgr. Petr Neruda (Moravské zemské muzeum v Brně) ve svém příspěvku bude demonstrovat, jak lze zpracovat a využít dokumentaci nálezů, která nepracuje s reálnými souřadnými daty a seznámí účastníky s postupem převodu údajů do reálných souřadnic a s možnostmi analýzy a vizualizace dat.

Ing. arch. Zuzana Syrová seznámí účastníky semináře s projektem Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) v NPÚ, s možnostmi využití ArcGIS on-line a mapových služeb pro potřeby muzejníků.

V závěru semináře proběhne diskuze a výměna zkušeností v oblasti GIS.

Více k programu naleznete v 2. GIS seminář program. Uvítáme i případné připomínky a doplňky k programu semináře.

Závazné přihlášky posílejte, prosím, do 3. prosince 2013 prostřednictvím e-mailu (citem@citem.cz, pjankovicova@mzm.cz) nebo na tel. 533 435 267 a 533 435 268. Uveďte prosím, zda budete mít k dispozici vlastní notebook (několik notebooků bychom mohli poskytnout k zapůjčení). Funkční Demus ani další SW instalovat není potřeba.

Těšíme se na vaši účast.

Vzácná příležitost

V úterý 19. listopadu 2013 pořádáme ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici

Workshop o digitalizaci starých zvukových nahrávek.

Přednášet budou odborníci, kteří se digitalizaci starých magnetofonových pásů věnují profesionálně, i nadšení sběratelé a kurátoři, kteří se o totéž pokoušejí amatérsky. Součástí workshopu budou praktické ukázky zpracování analogového materiálu ve fonostudiu ve Strážnici, účastníci jsou vyzýváni, aby si dovezli staré magnetofonové pásky.
Nenechte si ujít tuto unikátní příležitost, která se zřejmě nebude opakovat, protože digitalizace starých zvukových záznamů stojí na pokraji zájmu muzeí a galerií. Stále je ještě možné se přihlásit u paní Marie Kocinové e-mailem nebo na telefonním čísle 533 435 267.
Pozvánka.
Více »

Semináře, semináře, semináře…

Seminář Muzea a digitalizace VI. byl tentokrát jednodenní a konal se, tak jako již několik předchozích ročníků, v Praze v budově Národního technického muzea. Děkujeme lektorům Waltru Schorgemu, Magdaleně Buriánkové a Kateřině Uksové a všem, kteří nám pomohli s jeho organizací, a vám všem, kteří jste svou účastí přispěli k přátelské atmosféře.
Současně bychom rádi pozvali na další akci, a to Seminář pro začátečníky v oboru muzejní fotografie, který je určen zejména pro kurátory sbírek, kteří jsou postaveni před úkol digitalizovat vlastními silami. Povede jej fotograf MZM Ing. Jan Cága .
Seminář je koncipován spíše jako praktický workshop, kde byste se měli dovědět základní teoretické informace a rady, které jsou důležité při digitalizaci muzejních sbírek, ale hlavně a především bychom chtěli předvést na několika ukázkách, jak se vypořádat s focením muzejních předmětů.
Pro velký zájem seminář proběhne ve dvou termínech:

  • ve středu 13. listopadu 2013 od 9 do cca 16 hodin
  • ve středu 20. listopadu 2013 ve stejnou dobu

Ještě máme několik volných míst. Přihlášky posílejte Marii Kocinové nebo volejte na číslo 533 435 267.
Pozvánka.

Více »

Demus10 Botanika a Zoologie

Moduly systému Demus10 Botanika a Zoologie v MS Access 2010 jsou k dispozici uživatelům. Můžete si je objednat za obvyklých podmínek.
Děkujeme kolegům z Muzea Vysočiny v Jihlavě, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Městského muzea v Novém Městě nad Metují, Prácheňského muzea v Písku a Západočeského muzea v Plzni, kteří s těmito moduly pracovali ve zkušebním provozu.
Pokud máte zájem o zkušební provoz s převáděnými moduly Entomologie a Geologie, můžete nás kontaktovat.

Muzea a digitalizace VI.

Naše plány na pořádání seminářů a workshopů k digitalizaci se z mnoha důvodů musely posunout do pozdější doby, než jsme původně plánovali.

Zveme na další běh semináře Muzea a digitalizace do Prahy do budovy Národního technického muzea, který se bude konat ve čtvrtek 3. října 2013 od 9 hodin.

Přihlašujte se prosím pomocí on-line formuláře na webu CITeM, kde je také rozpis příspěvků, a to do 26. září. Některé workshopy jsou kapacitně omezeny, proto prosím neváhejte.

Pozvánka ke stažení.

Paní Marie Kocinová ráda poskytne další informace (anebo Vás přihlásí, pokud se Vám to nepodaří ;-)).

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).