Projekty

Již od vzniku předchůdce CITeM, oddělení informatiky v MZM, v roce 1986 je stěžejním tématem vývoj nástrojů pro dokumentaci a správu sbírek. Výsledkem je řada verzí AISM a Demus. Jednoduchý AISM byl používán v devadesátých letech ve 100 muzeích, daleko důmyslnější Demus má tři vývojové generace. Nejnovější Demus01 je ve více než 160 institucích a podle průzkumu MK ČR z roku 2006 je v něm 47% z celkového počtu 5 milionů digitalizovaných sbírkových předmětů. Demus však mnohde naráží na strop možností použité technologie (MS Access) a jeho vývoj jsme v roce 2008 ukončili. Uživatelům i nadále poskytujeme metodickou pomoc, školení a převody dat. Nástupcem Demusu by měl být Integrovaný systém správy sbírek (I3S), o jehož prosazení formou projektu se snažíme od roku 2006.

Rostoucí potřeba vystavovat katalogy sbírkových předmětů na webu a skutečnost, že databáze Access není vhodná pro webové aplikace, nás přivedla k tomu, že jsme se v r. 2003 rozhodli vytvořit a poskytovat univerzální prohlížeč. Nazvali jsme ho ProMuS – prohlížeč muzejních sbírek – ale není omezen jen na sbírky a jen na muzea. V roce 2009 vychází jeho vylepšená verze ProMuS01. S jeho využitím jsme pro Radu galerií připravili a budeme udržovat Registr sbírek výtvarného umění.

Světové i české knihovny již od poloviny 90. let využívají internet mj. ke sdílení autorit, tj. seznamů preferovaných i alternativních jmen osob a korporací, geografických názvů a věcných termínů, včetně jejich historických a hierarchických vazeb. V muzeích se dosud pracuje nanejvýše s lokálními nekoordinovanými slovníky. Demus v některých aplikacích částečně problém tezaurů řeší, ale jenom v rámci své databáze. CITeM v letech 2007 – 2011 pracovalo na projektu „Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“, jehož cílem bylo vytvořit funkční model kooperace při tvorbě a využívání báze národních autorit.

Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy… stanovil práva a povinnosti vlastníků sbírek a zavedl centrální evidenci sbírek (CES) vedenou na Ministerstvu kultury. Pro usnadnění zápisu a aktualizace dat v CESu jsme v roce 2001 vytvořili aplikaci CESik a zajišťujeme její distribuci a uživatelskou podporu.

V souvislosti s platností Zákona č. 212/2000 Sb. Ministerstvo kultury zveřejňuje umělecká díla, která pocházejí nebo mohou pocházet z majetku obětí holocaustu. K tomuto účelu vznikla koncem roku 2000 v MZM databázová aplikace Restitution-Art, o jejiž správu a aktualizaci pečujeme.

Evropský projekt Michael Plus představuje databázi digitálních sbírek a služeb, sdružující data z národních portálů. Odbor muzeí a galerií MK v r. 2008 pověřil CITeM udržováním českého národního portálu  Michael Plus.

Pro pohodlnou editaci metodických textů jsme založili Wiki CITeM. Na tvorbě a úpravách textů se tak může podílet široký okruh zájemců.

Bezpečné ukládání a správa velkých objemů dat je úkol, s nímž se musí vyrovnat každý seriózní uživatel IT. Ve spolupráci s Technickým muzeem Brno jsme jako modelový projekt uvedli do provozu  Úložiště dat fungující na princiu dvou vzájemně zrcadlených serverů, jeden je v MZM, druhý v TMB.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).
Ataşehir escort eskisehir escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Kartal Escort Üsküdar Escort Ataşehir Escort Kurtköy Escort İstanbul Escort Kurtköy Escort Ataşehir escort Pendik escort Kartal Escort Kartal Escort Bostancı Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Kurtköy Escort Bostancı Escort Pendik Escort Maltepe escort Kozyatağı Escort türk porno Ataşehir Escort instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Cami Halı Cami Halı Cami Halı adıyaman çiğköfte bayiliği promosyon saat