Registr sbírek výtvarného umění - společný projekt Rady galerií ČR a metodického centra CITeM
Elektronický katalog sbírek výtvarného umění

Copyright | Nápověda | Rada galerií | CITeM

  
Registr sbírek výtvarného umění – katalog sbírek členských galerií Rady galerií České republiky
  

Projekt "Registr sbírek výtvarného umění" má bezpochyby klíčový význam pro práci Rady galerií ČR, prezentaci Rady na veřejnosti a kontakt s ní. Soudobou přitažlivou formou seznamuje nejširší veřejnost s neobyčejným bohatstvím uměleckých sbírek jednotlivých členských institucí a upozorňuje tak na nezastupitelnou důležitost výtvarného umění jako součásti národního kulturního dědictví, které nás legitimuje jako svébytný národní subjekt ve sjednocující se Evropě a globalizovaném světě. Více o Registru a regionálních galeriích čtěte zde.

  
  
 Sbírky
Zobrazí všechny záznamy
vložené do tabulky sbírky,
řazené abecedně podle autora.

 Instituce
Galerie a muzea, která poskytla údaje
do databáze jsou v tabulce Instituce.

 Autoři
Seznam preferovaných jmen autorů.
Tabulka se doplňuje. Poslední aktualizace: 25. 3. 2015

  
  
  

O aplikaci