Úvodní stránkaStruktura stránkyTabulka SbírkyTabulka InstituceTabulka AutořiVyhledávání a řazeníTiskový náhled

Úvodní stránka

kromě stručného seznámení s posláním Registru obsahuje dva odkazy:

Sbírky - vede do tabulky Sbírky se záznamy o uměleckých dílech

Instituce - vede do tabulky Instituce se záznamy o galeriích a muzeích, které poskytly údaje do databáze.

Rejstřík autorů - vede do tabulky Autoři s rejstříkem preferovaných jmen autorů, který je průběžně doplňován. Údaje zde uvedené jsou sladěny s údaji v databázi muzejních autorit.

zcela dole nenápadný odkaz O aplikaci ukáže stránku s údaji o autorech tohoto programu.