Muzeum umění a designu Benešov - stručně o sbírce
 

MUD spravuje sbírku volného a užitého umění. Prvotní sbírková kolekce byla v roce 1990 sestavena z několika převodů, mezi nimiž dominoval soubor české malby druhé poloviny 20. století z Českého muzea výtvarných umění. Sbírka se postupně rozrostla do několika podsbírek.

Sbírka malby

Podsbírka malby obsahuje z velké části tvorbu regionálních umělců. Jedná se o díla již nežijících autorů, ale i v současnosti tvořících umělců. Významnou část této podsbírky tvoří například díla Vladimíra Cidlinského, Ladislava Šímy, Václava Pavlíka nebo Vladimíra Antuška. Další součástí jsou díla výtvarníků z generace tzv. postmoderny. Československá tvorba osmdesátých a devadesátých let je zastoupena například Michaelem Rittsteinem, Jiřím Davidem, Ivanou Lomovou, Josefem Císařovským, Marií Blabolilovou, Jiřím Černickým. Poslední ucelenou částí jsou obrazy z pozůstalosti malíře Zdeňka Kirchnera, emigranta žijícího v Paříži.

Sochařská sbírka

Sochařská sbírka je zaměřena na 2. polovinu 20. století až po současnost. Velký význam mají například sochy benešovského rodáka Miloslava Chlupáče, jehož dílo dosáhlo celostátní úrovně. Dále se v ní objevují jména jako Karel Nepraš, Olbram Zoubek, Pavel Opočenský, Čestmír Suška. Početnou část kolekce plastiky tvoří sádrové odlitky regionálního umělce Jiřího Vodrážky. .

Sbírka grafického designu

Podsbírka grafického designu je nejpočetnějším souborem zastoupeným ve sbírce muzea. Jedná se o velké množství plakátů a knih mapujících vývoj této oblasti od 2. poloviny 20. století až po současnost. Část podsbírky tvoří grafické symboly, logotypy a značky.

Sbírka designu

Podsbírka designu mapuje vývoj především českého a slovenského designu od počátku 20. století až po současnost. Jsou zde zahrnuty jak díla předních designérů (např. Miroslav Navrátil, Jaroslav Kadlec, Maxim Velčovský) tak i předměty denní potřeby. Obsahuje například sedací nábytek, kuchyňské potřeby, svítidla, rádia, telefony, fototechniku, dětské hračky, domácí potřeby, psací stroje a další. Část podsbírky tvoří tzv. „ikony doby“.

Sbírka grafiky

Podsbírka grafiky je zaměřena zejména na etablované umělce, skrz které mapuje vývoj grafiky na našem území od počátku 20. století po současnost. Zastoupeni jsou zde například Adolf Born, Zdeněk Sýkora, Ivana Lomová, Adriena Šimotová, Milan Grygar, Václav Boštík, Jaroslav Šerých, Jaromír 99, Pavel Brázda, Jakub Špaňhel, Jiří Sozanský. Z regionálních umělců podsbírka obsahuje například tvorbu Jana Hejtmánka. Význam sbírky tkví také v rozličnosti grafických technik a uměleckých přístupů k tomuto médiu.

Sbírka kresby

Podsbírku kresby tvoří díla zejména českých a slovenských umělců od počátku 20. století až po současnost. Objevují se v ní jména jako Adriena Šimotová, Ivan Ouhel, Jiří Anderle, Daisy Mrázková, Dalibor Chatrný, Veronika Bromová. Z benešovských rodáků jsou zde zastoupeni Vladimír Antušek, Václav Pavlík, Ladislav Šíma.

Sbírka fotografie

Podsbírka fotografie představuje ucelený soubor, který mapuje vývoj československé fotografie od doby daguerrotypie po současnost. Jsou v ní zastoupena významná jména průkopníků ve vývoji techniky fotografie a uměleckých fotografů. Od Josefa Sudka, Františka Drtikola přes Dagmar Hochovou, Bohdana Holomíčka, Ladislava Sitenského po Jiřího Davida nebo Danu Bleyovou.

Sbírka Jiřího Šetlíka

Významnou část sbírky MUD v Benešově tvoří dar doc. PhDr. Jiřího Šetlíka CSc., historika umění. Jeho dar obsahuje velké množství novoročenek a grafických listů, které v průběhu mnoha let nashromáždil od širokého okruhu osobností z řad výtvarných umělců, vědců, divadelníků. Další velkou ucelenou částí podsbírky je dar Jiřího Šetlíka k 20. výročí muzea v roce 2010. Tato část obsahuje 60 artefaktů z tzv. Šetlíkova okruhu umělců. Mezi ně patří například Adriena Šimotová, Jiří John, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Ota Šik, Jiří Voves, Miloslav Chlupáč. Jedná se zejména o československou tvorbu padesátých až devadesátých let.

Sbírka architektury

Kolekce architektury obsahuje projekty a fotodokumentaci výrazných stavebních počinů na území Benešovska nejen ze staršího období, ale zejména z 20. století (Markéta Cajthamlová, Marcel Dusil, Petr Kovář, Ladislav Lábus, Jan Línek, Otakar Novotný, Josef Pleskot ad.).