Muzeum umění a designu Benešov - stručně o sbírce
 

Muzeum umění bylo založeno v roce 1990 pod původním názvem Galerie výtvarného umění Tomášem a Annou Fassatiovými. Jeho prvním zřizovatelem se stal Okresní úřad. Za necelý rok, kdy mu hrozilo vzhledem k reorganizaci zrušení, jej na základě široké společenské odezvy převzalo Město Benešov. V prvních letech sloužily veřejnosti pouze výstavní síň, otevřený ateliér a médiatéka. Výstavy navazovaly na čtyřicetiletou tradici expozic v tzv. Síni Ladislava Šímy (benešovského malíře, člena SVU Mánes), která ovšem nebyla kvalitativně vyrovnaná. Postupně se též rozvíjela akviziční činnost, podpořená Českým muzeem výtvarných umění a místními dárci.

Od poloviny 90. let umožnil zřizovatel další rozvoj muzea uvolňováním komerčně využívaných prostor v secesní budově, sídle muzea, která byla po devastaci komunistickým režimem po částech rekonstruována. Veřejnosti se postupně otevřela stálá expozice regionálního umění, čajovna a posléze trvalé instalace mnoha oborů českého umění 20. století: grafiky, fotografie, grafického designu, plastiky a malby. Stálá expozice historie české a slovenské fotografie byla otevřena v roce 1998 jako první v České republice a dodnes je nejrozsáhlejší, prezentuje dílo více než stovky autorů. Jejím zřízením muzeum symbolicky navázalo na činnost známé banskobystrické Galérie F, s níž jej pojí osoba ředitele. Než se podařilo všechny uvedené expozice umístit ve vlastní budově, byly některé z nich k vidění v piaristické koleji nebo na blízkém zámku Jemniště. Dnes jsou na takových místech instalovány pouze stálé výstavy informující o kulturním kontextu města (Tradice piaristické vzdělanosti a kultury, František Ferdinand Rakouský - d’Este). Muzeum přijalo v roce 1995 pod svou střechu také výtvarné studio benešovské umělecké školy. Jeden z výrazných výzkumných programů muzea je orientován na muzejní pedagogiku. Proto zde od počátku funguje interaktivní didaktická expozice a specializovaný archív publikací o muzejní pedagogice, jako první tu byla otevřena v letech 1992 – 1998 veřejná laboratoř elektronické tvorby. Vedle tradiční filosofie sbírkotvorných ústavů, která je postavena především na zkoumání vztahů uvnitř samotné oblasti umění, se Muzeum umění Benešov snaží stavět také na obecně sociálním přístupu k umění.

Vzhledem k tomu, že muzeum je zaměřeno nejen na volné, ale také užité umění, zejména grafický design, zřizuje od roku 1990 českou pobočku International Institute for Information Design. Část odborné knihovny a archivu je proto věnována dokumentování mezinárodního informačního designu. Muzeum se angažovalo také ve prospěch kolegiálních institucí. V počátcích 90. let se podílelo na činnosti Evropského kulturního klubu, později připravilo na FF UK pro muzejní pracovníky postgraduální kurz filosofie, sociologie a psychologie, ve spolupráci i ICOM pak studijní cestu do USA.

Muzeum umění a designu v Benešově spravuje sbírky volného a užitého umění. Prvotní sbírková kolekce byla v roce 1990 sestavena z několika převodů, mezi nimiž dominoval soubor české malby a plastiky druhé polovině 20. století z Českého muzea výtvarných umění. Zásadní rozvoj sbírky nastal až v polovině 90. let 20. století. Kolekce malby a plastiky obsahuje díla českých osobností konce 20. století a také podrobněji mapuje regionální tvorbu celého století. Kolekce grafiky a dalších prací na papíře shromažďuje dílo většiny známých osobností českého umění 20. století, nejen grafiků, ale také malířů nebo sochařů, pokud grafiku, příp. kresbu vytvářely.

Kolekce fotografie shromažďuje díla celé historie (19. a 20. století) české a slovenské fotografie. Jejím specifikem je zájem o veškeré technologie, nejen o bromografické pozitivy nebo zvětšené autorské kopie cibachrome. Zajímavou část kolekce tvoří velká série daguerrotypií.

Kolekce české i zahraniční elektronické tvorby je nejmladší a nejméně rozsáhlou částí sbírky volného umění. Muzeum se jí snaží zaplnit mezeru v akvizičním program českých institucí a vítá jakékoli nové dary.

Mezinárodní kolekce grafického designu 20. století je nejrozsáhlejší částí sbírky, která obsahuje také mnohé, dosud netříděné fondy. Jejím specifikem je zájem o tzv. sociální mapování tvorby od špičkové oblasti až po lidovou. Je členěna na samostatné části podle sdělovacích útvarů: plakát, kniha, pozvánka, katalog-program, pohlednice, navštívenka, potravinářský obal, obaly snímkových materiálů, elektronická karta, mapa, jídelní lístek, podniková značka a logotyp, umělá a papírová nákupní taška, výroční zpráva, vstupenka-jízdenka, jízdní řád - telefonní seznam, obal nosičů AV-nahrávek, novoročenka, kalendář, samolepka, má ale také zvláštní části pro corporate identity a praktickou vizuální komunikaci. Shromažďuje také soubory charakterizující dílo jednotlivých českých osobností graf. designu. Tématicky vyčleňuje soubory politické a turistické propagace. Za dominantní specializovaný soubor je považována tzv. oblast „sociální reklamy“, zařazená od roku 2002 do dlouhodobého prezentačního programu muzea s názvem „Jiná priorita“. Muzeum sbírá distribuční formy klasické i elektronické.

Kolekce produktového designu je zaměřena na přístroje sloužící audiovizuální tvorbě. V malém rozsahu je doplňována z dalších oblastí, např. nábytku.

Kolekce architektury obsahuje projekty a fotodokumentaci výrazných stavebních počinů na území Benešovska nejen ze staršího období, ale zejména z 20. století (Cajthamlová, Fragner, Kotěra, Kovář, Lábus, Línek, Novotný, Pleskot, Roškot, Vaculík ad.).
Textil, sklo, keramiku či předměty z kůže jsou sbírány pouze v souvislosti s mapováním regionální tvorby.