Galerie umění Karlovy Vary - stručně o sbírce
 

Galerie umění vznikla 1. ledna 1953. Od počátku byla umístěna v bývalé vzorkovně Živnostenského spolku a Živnostenské obchodní komory (postavena včetně výstavní síně v letech 1911–1912), kde sídlí i dnes. Pobočka karlovarské galerie byla zřízena v roce 1966 v raně barokním letohrádku vévodů lauenburských (A. Leuthner) v Ostrově nad Ohří.

Sbírka českého umění 20. století je předznamenána náladovými, symbolistními a realistickými díly J. Schikanedra, J. Preislera a A. Slavíčka – díly z přelomu století, z počátků vzniku moderního výtvarného umění. Proměnlivou a významnou podobu uměleckých snah v 1. polovině 20. století, orientovanou na moderní výtvarné směry – expresionismus, fauvismus, kubismus a surrealismus – reprezentují díla J. Čapka, B. Kubišty, V. Špály, A. Procházky, P. Kotíka, E. Filly, F. Muziky, J. Štyrského, Toyen, F. Janouška aj. Kvalitně je zastoupena také tvorba autorů válečného období, zabývající se člověkem, městem a civilizací. K velmi významnému celku galerijních sbírek patří díla J. Istlera, V. Boštíka, M. Medka, J. Johna, vzniklá v 60. letech a vypovídající prostřednictvím geometrických, informálních, fantazijních či novofigurálních postupů o problémech života člověka. Stálou expozici českého umění uzavírá kolekce tvorby soudobých autorů, prezentující rozmanitý současný umělecký projev (J. a K. Válovy, K. Malich, A. Šimotová, V. Novák, P. Pavlík, P. Nikl, J. Róna aj.).