Západočeská galerie v Plzni - stručně o sbírce
 

Západočeská galerie byla zřízena v roce 1954 vyčleněním z bývalého Krajského vlastivědného ústavu. Původně sídlem v budově Krajského muzea v Plzni, vyvíjí od roku 1972 výstavní činnost v rekonstruovaném objektu bývalých Masných krámů. Roku 1981 bylo sídlo galerie přeloženo do domu č. 16 v Pražské ulici. V téže ulici č. 13 získala galerie další objekt, nyní ředitelství a výstavní síň „13“.

Sbírkový fond Západočeské galerie je soustředěn na české výtvarné umění od středověku po současnost. Obsahuje následující tematické celky: soubor starého umění od gotiky přes renesanci k baroku, velkou kolekci českého umění 19. století, v níž jsou zastoupeny všechny významné osobnosti tohoto století, zejména pak generace Národního divadla, umění přelomu 19. a 20. století včetně početných autorských souborů J. Preislera a A. Slavíčka. Umění 1. poloviny 20. století s důrazem na kubismus, sociální tvorbu, surrealismus aj., a tvorbu po roce 1945. Rozsáhlé samostatné celky v ucelené vývojové linii tvoří díla B. Kubišty, E. Filly, V. Špály, J. Váchala, F. Tichého, J. Čapka aj.