Galerie moderního umění v Hradci Králové - stručně o sbírce
 

Galerie moderního umění byla založena v roce 1953 jako krajská galerie s dočasným sídlem na zámku v Rychnově nad Kněžnou, v roce 1963 byla přemístěna do barokních prostor biskupské rezidence v Hradci Králové. V roce 1990 byla pro potřeby galerie uvolněna secesní budova bývalého Záložního úvěrového ústavu (arch. O. Polívka, sochařská výzdoba portálu L. Šaloun), kde instituce dnes sídlí. Galerie navazuje na dlouholetou tradici, vzniklou v roce 1901 založením fondu na výstavbu galerie, dále darem 100 obrazů městu Hradci Králové od biskupa ThDr. Doubravy v roce 1919 a zřízením městské obrazárny ve staré radnici v roce 1936, která tehdy nahradila nerealizovanou městskou galerii, projektovanou v letech 1931–1933 architektem Josefem Gočárem.

Fondy galerie jsou velmi bohaté a obsahují průřez českým uměním 20. století. Zastoupeni jsou všichni významní představitelé naší výtvarné kultury, jejichž tvorba je spjata s utvářením moderního a současného českého výtvarného umění, počínaje secesí (J. Preisler) a členy skupiny Osma (B. Kubišta, E. Filla atd.). Rozsáhlou kolekci tvoří imaginativní umění mezi dvěma světovými valkami (Toyen, J. Štyrský, J. Šíma, A. Wachsman, F. Muzika, Z. Rykr aj.), dále Skupina 42 (L. Zívr, K. Lhoták, F. Gross, F. Hudeček, J. Kotík atd.), Skupina RA (V. Tikal), z poválečné tvorby jsou velmi silně zastoupeny tendence 60. let – abstrakce a informel (M. Medek, R. Piesen, V. Boudník, J. Balcar atd.) a díla současných umělců.