Horácká galerie Nové Město na Moravě - stručně o sbírce
 

Stálá expozice představuje především sochařskou sbírku s důrazem na klasicistní linii v české plastice 20. století, krajinářskou malbu na Horácku a skláře Vysočiny. V roce 1998 bude otevřena pomníková expozice od roku 1918 do současnosti k výročí vzniku Československé republiky.

Sochařskou sbírku tvoří rozsáhlé pozůstalosti autorů 20. století, z nichž nejvýznamnější jsou soubory díla J. Štursy, V. Makovského, K. Pokorného, J. Mařatky, J. Laudy, L. Martínka, A. Odehnala, V. Žaluda aj.

Sbírku malby 20. století představují soubory prací O. Blažíčka, J. Jambora, B. Laciny, M. Ranného, E. Ranného st., B. Matala, K. Němce aj.

Unikátní je sbírka hutních sklářských artefaktů, dokumentující produkci sklárny Škrdlovice, a soubor autorského skla J. Svobody, F. Víznera aj.