Městská galerie Vysoké Mýto – stručně o sbírce
 

Sbírka MGVM zahrnuje 4 podsbírky: kresby, obrazy, grafiky a menší množství plastik. Její velkou a zásadní částí jsou díla vycházející z regionu - tj. Vysokého Mýta a okolí. Tuto provázanost lze vnímat jak námětovou, tak v osobnosti umělce. Sbírka však obsahuje umělecká díla přesahující region. V galerijních fondech (zhruba 2 000 obrazů a dalších výtvarných děl), jejichž převážnou část tvoří díla českých výtvarníků 20. století, upoutávají pozornost dvě rozsáhlé kolekce z pozůstalosti malíře a kreslíře Emanuela Frinty a malíře, jednoho ze zakladatelů české abstrakce, Františka Matouška (1901-1961). Významné celky představují také díla českých malířů - krajinářů, především Jana Honsy a Antonína Hudečka; velké soubory obrazů jsou tu dále od Jakuba Obrovského či Františka Kavána i od místních malířů - Václava Prágra, Jana Jušky, Aloise Srnského, Václava Peřiny či Josefa Kubizňáka. V roce 2019 Městská galerie Vysoké Mýto získala do svých sbírek obsáhlou pozůstalost po vysokomýtském rodákovi Ivanu Bednářovi.

Podsbírka plastik je tvořena převážně jednotlivě zastoupenými díly různých autorů, např. Jana Štursy, Jakuba Obrovského, Vincence Vinglera, Karla Lidického, Ellen Jilemnické, Jana Hubáčka, Karla Bureše a dalších.

Podsbírku obrazů tvoří velké kolekce děl českých malířů, krajinářů, především zdejšího rodáka Jana Honsy a v nedalekých Častolovicích tvořícího Antonína Hudečka; velké soubory jsou tu dále od Jakuba Obrovského a od místních malířů - Aloise Srnského, Václava Peřiny, Václava Prágra, Jana Jušky či Josefa Kubizňáka. Významně je ve sbírce zastoupen zakladatel české abstrakce František Matoušek. V jednotlivostech jsou vynikajícími díly zastoupeni i čeští klasici (Navrátil, Mařák, Aleš, Slavíček,...), ale i představitelé moderny, např. Jan Bauch, František Gross, Otakar Nejedlý či Jan Smetana. Převážně jde o tvorbu 20. století, menší soubor malby 19. století, zejména krajinomalby a soubor děl z 21. století.

Velkou část podsbírky kreseb tvoří soubor kreseb, skic a náčrtů Františka Matouška a také rozsáhlý soubor kreseb tanečnic Emanuela Frinty, dále obsahuje kresby českých autorů 20. století a díla regionálních autorů převážně 2. poloviny 20. století.

Podsbírka grafika obsahuje v převaze díla českých grafiků a ostatních umělců zabývajících se grafickým uměním 20. století. Podsbírka zahrnuje grafická díla na papíře v celé škále grafických technik. Většina děl jsou volné listy, malá část je adjustována pod sklem, v rámech.