Galerie výtvarného umění v Hodoníně - stručně o sbírce
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla ustavena v roce 1960 v rámci sítě regionálních galerií a umístěna v tzv. Domě umělců, budově bývalého spolku Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM).

Galerie vlastní sbírky českého výtvarného umění 1. poloviny 20. století se zaměřením na malířská a sochařská díla zakladatelské generace Sdružení výtvarných umělců moravských (J. Uprka, A. Kalvoda, A. Mucha, S. Lolek). Součástí sbírek je umělecký odkaz Jakuba Obrovského a Franty Úprky. České umění 2. poloviny 20. století galerie sbírá s důrazem na dokumentaci vývoje výtvarného umění v regionu jihovýchodní Moravy. Tomuto zaměření tematicky odpovídá i stálá expozice. Galerie se dále specializuje na současnou fotografii a moderní českou grafiku s přihlédnutím k tvorbě nejmladší generace výtvarníků.