Registr sbírek výtvarného umění - společný projekt Rady galerií ČR a CITeM
Elektronický katalog sbírek výtvarného umění

Registr sbírek výtvarného umění – katalog sbírek členských galerií Rady galerií České republiky
  

Projekt "Registr sbírek výtvarného umění" má bezpochyby klíčový význam pro práci Rady galerií ČR, prezentaci Rady na veřejnosti a kontakt s ní. Soudobou přitažlivou formou seznamuje nejširší veřejnost s neobyčejným bohatstvím uměleckých sbírek jednotlivých členských institucí a upozorňuje tak na nezastupitelnou důležitost výtvarného umění jako součásti národního kulturního dědictví, které nás legitimuje jako svébytný národní subjekt ve sjednocující se Evropě a globalizovaném světě. Více o Registru a regionálních galeriích čtěte zde.

  
Vstupte prosím

Vstup pro administrátora
O aplikaci