Tabulka: Sbírky


SprávceSkupinaInv. čísloAutorTitulDataceRokOdTechnika, materiál 
5PG So P 1 Myslbek Václav Josef Oddanost 1884 1884 plastika, bronz 5PG/P 1.jpg
5PG So P 112 Myslbek Václav Josef Maska sv. Václava 1903 1903 plastika, slitina 5PG/P 112.jpg
5PG So P 360 Pacák Oplakávání Krista     skulptura zlacení, dřevo 5PG/P 360.jpg
5PG Kr K 1547 Pirner Maxmilián Kresba s nápisem Trias Harmonica     kresba, papír 5PG/K 1547.jpg
5PG Gr G 2115 Mařák Julius Edvard Pod stromy 1875 1875 lept, karton 5PG/G 2115.jpg
5PG Ob O 2439 Bartoněk, Vojtěch Sv. Václav     olej, karton 5PG/O 2439.jpg
5PG Kr K 115 Myslbek Josef Před bouří 1922 1922 tužka, papír 5PG/K 115.jpg
5PG Ob O 117 Machek Antonín Portrét pana Karáska 1841 1841 olej, plátno 5PG/O 117.jpg
5PG Ob O 118 Machek Antonín Portrét paní Karáskové 1841 1841 olej, plátno 5PG/O 118.jpg
5PG Ob O 138 Piepenhagen August Bedřich Hrad v horách asi 40. léta 19. stol. 1841 olej, lepenka 5PG/O 138.jpg
5PG Ob O 174 Francouzský miniaturista Podobizna dívky 18. století 1701 akvarel, slonovina 5PG/O 174.jpg
5PG Kr K 210 Schwaiger Hanuš Utonulá 1903 1903 tuš kolorování, papír 5PG/K 210.jpg
5PG Kr K 225 Aleš Mikoláš Sv. Václav 1913 1913 tuš kolorování, papír 5PG/K 225.jpg
5PG Kr K 226 Aleš Mikoláš Sv. Ludmila 1913 1913 tuš kolorování, papír 5PG/K 226.jpg
5PG Kr K 227 Aleš Mikoláš Sv. Prokop 1913 1913 tuš kolorování, papír 5PG/K 227.jpg