Tabulka: Sbírky


SprávceSkupinaInv. čísloAutorTitulDataceRokOdTechnika, materiál 
5PG Ob O 335 Mánes Josef Augustin Vendulák 1854 1854 olej, plátno 5PG/O 335.jpg
5PG Ob O 336 Gareis Antonín ml. Rodina 1861 1861 olej, plátno 5PG/O 336.jpg
5PG Ob O 337 Mařák Julius Edvard Návrat z pastvy 1888 1888 olej, plátno 5PG/O 337.jpg
5PG Ob O 357 Kostěnec Jan Sardinský král Enzio ve vězení 1858 1858 olej, plátno 5PG/O 357.jpg
5PG Ob O 358 Kostěnec Jan Portrét umělcovy choti 1870 1870 olej, plátno 5PG/O 358.jpg
5PG Ob O 359 Kostěnec Jan Autoportrét 1864 1864 olej, plátno 5PG/O 359.jpg
5PG Ob O 363 Mařák Julius Edvard Paseka (Před bouří) 1891 1891 olej, plátno 5PG/O 363.jpg
5PG Ob O 411 Dvořák Antonín Kovárna v Němčicích 1853 1853 olej, lepenka 5PG/O 363.jpg
5PG Ob O 434 Braunerová Zdeňka Venkovský statek 1898 ca 1898 kvaš, papír 5PG/O 434.jpg
5PG Ob O 505 Čermák Jaroslav Rusovlasá dívka kolem 1860 1857 olej, jiný materiál 5PG/O 505.jpg
5PG Ob O 506 Mánes Quido Portrét chlapce 1850 1850 olej, jiný materiál 5PG/O 506.jpg
5PG Ob O 508 Mařák Julius Edvard Skalisko 1863 1863 olej, lepenka 5PG/O 508.jpg
5PG Ob O 610 Dvořák Antonín Podobizna muže (důstojníka) 1855 1855 olej, plátno 5PG/O 610.jpg
5PG Ob O 611 Dvořák Antonín Podobizna ženy v čepci 1855 1855 olej, plátno 5PG/O 611.jpg
5PG Ob O 684 Sochor Václav Předvoj výzvědné hlídky 1887 1887 olej, plátno 5PG/O 684.jpg