Tabulka: Sbírky


SprávceSkupinaInv. čísloAutorTitulDataceRokOdTechnika, materiál 
5PG Ob O 1701 Waldhauser Antonín Jezero v horách 1867 1867 olej, plátno 5PG/O 1701.jpg
5PG Ob O 174 Francouzský miniaturista Podobizna dívky 18. století 1701 akvarel, slonovina 5PG/O 174.jpg
5PG Ob O 1951 Jansa Václav Kunětická hora 1902 1902 akvarel, karton 5PG/O 1951.jpg
5PG Ob O 2025 Schwaiger Hanuš Rybář 1888 1988 olej, dřevo 5PG/O 2025.jpg
5PG Ob O 2343 Pirner Maxmilián Empedoklés z Akragantu 1914 1914 olej, plátno 5PG/O 2343.jpg
5PG Ob O 2344 Kosárek Adolf Studie z Alp 1857 1857 olej, papír 5PG/O 2344.jpg
5PG Ob O 2345 Kosárek Adolf Jehličnaté stromy 1858 1858 olej, papír 5PG/O 2345.jpg
5PG Ob O 2439 Bartoněk, Vojtěch Sv. Václav     olej, karton 5PG/O 2439.jpg
5PG Ob O 333 Jansa Václav Máky 1900 1900 olej, plátno 5PG/O 333.jpg
5PG Ob O 334 Mánes Josef Marie Venduláková 1854 1854 olej, plátno 5PG/O 334.jpg
5PG Ob O 335 Mánes Josef Augustin Vendulák 1854 1854 olej, plátno 5PG/O 335.jpg
5PG Ob O 336 Gareis Antonín ml. Rodina 1861 1861 olej, plátno 5PG/O 336.jpg
5PG Ob O 337 Mařák Julius Edvard Návrat z pastvy 1888 1888 olej, plátno 5PG/O 337.jpg
5PG Ob O 357 Kostěnec Jan Sardinský král Enzio ve vězení 1858 1858 olej, plátno 5PG/O 357.jpg
5PG Ob O 358 Kostěnec Jan Portrét umělcovy choti 1870 1870 olej, plátno 5PG/O 358.jpg