Tabulka: Sbírky


SprávceSkupinaInv. čísloAutorTitulDataceRokOdTechnika, materiál 
7OG Ob O 421 Želibský Ján Hlava Harlekýna 1940 1940 olej, plátno 7OG/O0421_Zelibsky.jpg
7OG Ob O 554 Želibský Ján Herec 1941 1941 kvaš, lepenka
7OG Ob O 1192 Želibský Ján Čekání 1941 1941 olej, lepenka 7OG/O1192_Zelibsky.jpg
7OG Ob O 1365 Želibský Ján Tajná svatba 1943 1943 olej, lepenka
7OG Gr Gr 2636 Želibský Ján Návrat nedatováno   linoryt, papír
7OG Gr Gr 5820 Želibský Ján Zbojníci nedatováno   litografie, papír
7OG So Pl 135 Železná-Scholzová Helena Dny všední a sváteční 1933 1933 odlévání, bronz 7OG/Pl135_ZeleznaScholzova.jpg
7OG Ob O 261 Žebrok Rudolf Dojení krav     tempera, papír
7OG Ob O 281 Žebrok Rudolf Jarní mraky 1950 1950 kvaš, papír
7OG Ob O 315 Žebrok Rudolf Zátiší s ovocem     kvaš, papír
7OG Ob O 442 Žebrok Rudolf Vnitřek staré slezské chalupy 1950 1950 akvarel, papír
7OG Ob O 445 Žebrok Rudolf Přadlena 1950 1950 pastel, papír 7OG/O0445_Zebrok.jpg
7OG Ob O 2062 Žebrok Rudolf Zátiší s ovocem 1947 1947 olej, lepenka 7OG/O2062_Zebrok.jpg
7OG Ob Gr 7043 Žebrok Rudolf Válení chleba kolem poloviny 20.st. 1950 kvaš, karton
7OG Kr Gr 9761 Žampová Lenka Vlasová kresba 1999 1999 kresba, papír 7OG/Gr9761_Zampova.jpg