Přihlašovací formulář pro účastníky semináře
Muzea a digitalizace IV
Národní technické muzeum Praha
24. - 25. ledna 2012

Vážení kolegové,
dle Vašich dotazů a připomínek máte zájem především o praktické ukázky a rady, jak digitalizovat či fotografovat.
Proto jsme tentokrát připravili program do úzce specializovaných pracovních skupin, které obsadí různé prostory v Národním technickém muzeu. Program bude po oba dva dny stejný, takže se budete moci zúčastnit každý den jiného workshopu (pro bližší vysvětlení čtěte text pod čarou).


Organizace (název):
Příjmení a jméno:
E-mail:
Z jaké profesní pozice se na seminář hlásíte?
Prosím vyberte skupiny, kterých se chcete na semináři zúčastnit:
24.1.2012 F1 D1 AV1 IT1
25.1.2012 F2 D2 AV2 IT2

Přihlašování on-line již bylo ukončeno, pokud stojíte o účast ve skupinách AV1, AV2, IT1 nebo IT2, kontaktujte prosím Marii Kocinovou z CITeM.
Skupina F - Fotografická dokumentace v muzejním prostředí

Lektorka: Kateřina Uksová, NTM

počet účastníků maximálně 9 osob

Fotografka se bude účastníkům věnovat celý den (s přestávkami) tak, aby bylo možné prakticky probrat všechny okruhy. Oba dny se bude opakovat stejný program.
Seminář bude zaměřen pro středně a více pokročilé uživatele, kteří zvládají bez problémů obsluhu digitální zrcadlovky ve všech režimech a pravidelně s ní pracují, popř. uvažují o nákupu ateliérové techniky nebo již techniku mají a mají zájem o doplňkové informace z praxe. Seminář není určen pro občasné dokumentátory nebo odborné pracovníky bez digitální zrcadlovky. Předpokladem pro účastníky je perfektně zvládnutá technika práce s digitální zrcadlovkou a znalost základních pojmů a postupů.

Skupina D - Digitalizace dvourozměrných předloh, audiozáznamů a audiovizálního materiálu

Lektorka: Magdalena Buriánková, NTM

počet účastníků maximálně 20 osob

Program se bude odehrávat částečně v zasedací místnosti, částečně na digitalizačním pracovišti. Oba dny se bude opakovat stejný program. Předpokladem pro účastníky tématu digitalizace je základní znalost práce s počítačem a znalosti základních pojmů (viz teoretická přednáška) (mají-li účastníci nějaké dotazy ke konkrétním materiálům a jejich zpracování, prosím o sdělení předem, aby bylo možné si připravit takto směřované ukázky); použitý software: Adobe Photoshop, SilverFast.

Skupina AV - Digitalizace zvukových nahrávek a videa

Lektor: David Váhala, Slezská univerzita v Opavě

počet účastníků maximálně 80 osob

Praktický workshop o digitalizaci zvukových nahrávek a videa. Lektor spolu se spolupracovníky digitalizuje prameny k dějinám Slezska. Oba dny se bude opakovat stejný program.

Skupina IT - Dlouhodobá archivace digitálních dat

Lektor: Walter Schorge, NTM

počet účastníků maximálně 80 osob

Účastníci by si měli ze semináře odnést komplexní pohled na muzejní informatiku a být schopni propojit znalosti a informační potřeby vědeckých pracovníků muzeí a práci s informačními systémy v muzeích včetně zadávání tvorby systému interním i externím informatikům. Oba dny se bude opakovat stejný program.
Obecný úvod do teorie a praxe fotografie pro začátečníky z řad dokumentátorů nebo jiných odborných pracovníků bychom směřovali na zcela samostatný seminář. Praxe z ateliéru nemá pro začátečníka bez základních znalostí smysl.
Program se bude druhý den opakovat, takže máte možnost přihlásit se pouze na jeden den, anebo v přihlášce kombinovat například skupinu F1, D2 a IT2 nebo třeba AV1, IT1 a F2. Prosíme přihlašujte se přímo do určité pracovní skupiny. Počet účastníků workshopu ve fotoateliéru je kapacitně omezen.
Děkujeme za pochopení.Aktualizováno: 22.12.2011
Elektronická adresa: mkocinova@mzm.cz