Květiny bílé po cestě... kolekce svatebních šatů ze sbírek Etnografického ústavu   © 2015 EÚ MZM