Vyhodnocení dotazníku

Koncem února jsme začali sondovat, o jaká témata pro další seminář je v muzeích a galeriích největší zájem. Dotazník nám vyplnilo dosud celkem 72 zástupců různých institucí, kteří se již některého z našich předchozích seminářů zúčastnili a kterým za vyplnění vřele děkujeme.
Z průzkumu vyplývá, že jednoznačně vede téma “Dlouhodobá archivace a zálohování dat”, hned v závěsu se drží témata “Praktické ukázky fotografování sbírkových předmětů, jejich nasvícení a volba pozadí”, “Úprava a hromadné zpracování fotografií”, “Metadatový popis digitálních fotografií” a “Budování úložiště dat”. Další v pořadí jsou “Všeobecně o digitální dokumentaci”, “Digitalizace starých tisků” a “Skenování plochých předloh”.
Těmto tématům bychom rádi věnovali seminář, který ve spolupráci s Národním technickým muzeem a jeho lektory předběžně plánujeme na přelom května a června do Prahy.
Více…

Muzea a digitalizace V. (humanitní obory)

Další seminář k tématu Muzea a digitalizace, tentokrát pod názvem Terénní fotodokumentace v humanitních vědách, pořádaný ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci jejich projektu OP VK Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví, proběhl ve středu 12. září 2012 v Olomouci. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací.

Více…

Muzea a digitalizace V.

Zveme na další seminář k tématu Muzea a digitalizace, tentokrát pod názvem Terénní fotodokumentace v přírodních vědách.
Bude se konat v úterý 5. června 2012 v Olomouci v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Tř. Svobody 26, Olomouc, posluchárna 1.49 v přízemí budovy (hlavním vchodem, za vrátnicí vlevo po chodbě, cca uprostřed chodby dveře vpravo).

Přihlášky: do 31. 5. 2012 prostřednictvím e-mailu nebo na tel. 533 435 267 a 533 435 268.

Více…

PhotoChemPoint

Koho zajímá fotografie, ať již analogová, nebo digitální, nebo kdo má v muzeu fotografování či fotoarchiv na starosti, najde mnoho zajímavých informací na webových stránkách komunity ChemPoint. Díky grantu, který získali na fakultě chemické VUT Brno, probíhá také seriál workshopů, kde vyučující této fakulty a jimi pozvaní hosté prezentují výsledky své činnosti. Poslední z řady workshopů se bude konat v červnu a jeho náplň můžete ovlivnit i Vy, pokud se na tomto webu zaregistrujete.

Muzea a digitalizace IV

Semináře se celkem zúčastnilo kolem 65 zaměstnanců muzeí, galerií, archivů a pracovišť památkového ústavu. Všichni účastníci, s nimiž jsem během přestávek hovořila, byli s průběhem velmi spokojeni, vítají a podporují konání takových seminářů a volají po pokračování a konání dalších takových akcí na podobná témata.
Lektoři poskytli své prezentace ke zveřejnění, takže si můžete stáhnout v PDF formátu:

Pro představu malá amatérská fotogalerie.


10.9. 10:00 do 14:00
Konzultační den Demus
11.9. - 12.9.
Seminář Muzea a digitalizace
22.9. - 23.9.
Školení Demus01 v Blovicích u Plzně
26.11. - 27.11.
Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě