CITeM
Školení CITeM opět pozastavena

Vzhledem ke zhoršení zdravotní situace a přijínaným celostátním opatřením byly v naší zemi znovu utlumeny mnohé aspekty veřejného i profesního života. Restrikce se bohužel opět dotkly i akcí metodického centra CITeM. Veškerá plánovaná školení i individuální osobní konzultace jsou nyní opět dočasně pozastaveny. Zejména se neuskuteční školení CES online v nejbližších termínech. Ze školení se není potřeba explicitně odhlašovat. Jakmile dojde k návratu situace do normálu, budou školení i možnosti individuálních osobních konzultací obnoveny podle původních harmonogramů a domluv, případně budou vypsány termíny náhradní. Informace můžete sledovat na této webové stránce.
Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví.

Školení CES on-line, podzimní termíny 2020

Po prázdninách a nucené koronavirové pauze začíná v zíří další série školení uživatelů systému CES on-line. Vzhledem k výpadku v jarním období byl nyní počet termínů navýšen.
Školení se standardně konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR, nebo v Brně v učebně CITeM. Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 6 osob. Kapacita sálu v Brně je 15 účastníků.

Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na adrese:

cesonline.mzm.cz/cesonline/prihlaseni2020.php

Zde jsou i stručné pokyny pro účastníky.

Více »

Školení CITeM pozastavena

Vzhledem ke zdravotní situace a přijatým celostátním opatřením byla veškerá plánovaná školení CITeM i individuální osobní konzultace dočasně pozastaveny. Zejména se neuskuteční školení CES online v jarních měsících 2020 a není tedy potřeba se z nich explicitně odhlašovat. Jakmile dojde k návratu situace do normálu, budou školení i možnosti individuálních osobních konzultací obnoveny podle původních harmonogramů a domluv, případně budou vypsány termíny náhradní. Informace můžete sledovat na této webové stránce. Děkujeme za pochopení.

Další školení CES on-line – jaro 2020

S novým semestrem se rozběhla další série školení uživatelů systému CES on-line. Standardně se konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR, nebo v Brně v učebně CITeM. Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.

Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na adrese:

cesonline.mzm.cz/cesonline/prihlaseni2020.php

Zde jsou i stručné pokyny pro účastníky.

Více »

Demus a chyba 3340

Všem uživatelům programu Demus

V posledních dnech probíhají automatické aktualizace MS Office, které způsobí, že po spuštění programu Demus se objeví chyba 3340 a Demus pak dále nefunguje.

Na internetových stránkách jsme našli řešení této chyby 3340:

Access – Bug – Error 3340 – Query is corrupt

Je potřeba dle vybavení počítače spustit příslušnou procedurku. Dále je pak potřebné zakázat další aktualizace, a to té doby, než firma Microsoft problém odstraní. I po aktualizacích, které postupně probíhájí od 11. 12. 2019, problém stále přetrvává.
Dle dostupných informací se bude Microsoft problémem zabývat.

Data zapsaná v systému Demus jsou v pořádku. Jde pouze o aktualizaci, která v kombinaci MS Access a programem Demus způsobí výše zmíněný problém. Týká se instalací programu Demus10 pod MS Access2010, 2013 a 2016.

Prosím, postupujte podle návodu. V případě problémů se ozvěte mailem na citem@citem.cz nebo telefonicky na číslech +420 515 910 462, +420 515 910 464 nebo +420 515 910 465.

O vývoji této chyby způsobené chybou v aktualizacích budeme dle situace dále informovat.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).