CITeM
Konzultace, technická podpora a školení programu Demus

Všem uživatelům aplikací Demus stále poskytujeme konzultace a technickou podporu (v pracovní dny), a to po telefonu, či e-mailem. Dále lze v případě potřeby dohodnout i osobní konzultace, buď na našem pracovišti na Kapucínském náměstí 2/4, či přímo na pracovišti uživatele. Dle zájmu organizujeme školení práce s programem Demus, a to opět v CITeM, anebo v organizaci, která projeví o školení zájem. Kontaktujte Ing. Pavlu Jankovičovou buď telefonicky na čísle 519 910 464, nebo e-mailem (pište na pjankovicova(zavináč)mzm.cz).

Podporujeme všechny verze, které jsou ještě v současné době provozovány, a to Demus99, Demus01 a nejnovější Demus10.

Pro přechod ze starších verzí programu (Demus99 a Demus01, které pracují na bázi MS Accessu 97), provádíme převod dat do verze 10.
Tento program je vytvořen pro MS Access 2010 v 32-bitové verzi. V této kombinaci SW je ze starších verzí Demusu převod dat automatický. Demus10 je ale také funkční v prostředí MS Access 2013, 16 a 19, vždy ovšem pouze v 32-bitové verzi. V tomto případě již nelze automatický převod dat využít a import dat provádíme našim uživatelům na našem pracovišti (vpodstatě na počkání).

Dle zájmu také provádíme převod dat z jiných systémů (systém Bach, lokální databáze, tabulky MS Access, Excel, Word, systémy SW602 a další). V případě této služby jsou termíny převodu delší a kladou nároky na komunikaci s uživatelem.

Další školení CES on-line

S novým semestrem se rozběhla další série školení uživatelů systému CES on-line. Standardně se konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR, nebo v Brně v učebně CITeM. Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.

Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na adrese:

cesonline.mzm.cz/cesonline/prihlaseni2019pod.php

Zde jsou i stručné pokyny pro účastníky.

Více »

Open data Brno

Dne 6. června 2019 proběhl v prostorách CITeM coby spolupořadatele odborný seminář na téma Otevřená data a jejich použití v paměťových institucích. Hlavním garantem tohoto pro všechny zúčastněné velmi zajímavého setkání byl Ing. Drahomír Chocholatý, MBA z Ministerstva vnitra. Protože se v případě Open Data jedná o formát, který se bude v blízké budoucnosti čím dál více prosazovat nejen v oblasti státních institucí, nemohli proto na setkání chybět zástupci Moravského zemského muzea, Moravské zemské knihovny, Moravského zemského archivu, Ministerstva kultury České republiky nebo zástupci Zlínského kraje.

Po úvodním tematickém představení a nastínění možností tohoto formátu následovala diskuze a praktická část s ukázkou použití Otevřených dat v konkrétní instituci.

Děkujeme všem participujícím za účast a těšíme se na další pokračování a rozvoj tohoto formátu, o kterém vás budeme včas informovat.

Webové služby

Systém CES on-line nově disponuje technologií webových služeb, které zajistí jak předávání dat z CES jiným systémům, tak vkládání dat z jiných systémů do CES. Pomocí těchto služeb lze také automaticky připravit aktualizaci čísel v jednotlivých podsbírkách, takže aktualizace sbírky se pak podstatně urychlí a v systému CES on-line stačí zkontrolovat připravené podklady, doplnit povinné přílohy a provést ji procesem schvalování.
Struktura rozhraní je podrobně popsána v souboru, který je zájemcům k dispozici ke stažení.

Digitalizace: Seminář a přednáška v Mikulově

Ve středu 18. ledna 2017 CITeM spolupořádá seminář z oboru digitalizace starých tisků. Ústředním tématem bude předání zkušeností z digitalizace a zhotovení makety Codexu gigas, tedy největší dochované rukopisné knihy na světě. Úvodní přednášku o artefaktu pronese Petr Vítámvás, historik Muzea regionu Boskovicka. O své práci následně pohovoří umělecký knihař Jiří Fogl, který maketu z digitalizovaných podkladů zhotovil. Plánované diskuze se zúčastní i Antonín Krejčíř (ředitel o.p.s. Kunštát PRO FUTURO), jenž digitalizaci organizoval a celý projekt řídil.

Více »

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).