CITeM
Školení CITeM pozastavena

Vzhledem ke zdravotní situace a přijatým celostátním opatřením byla veškerá plánovaná školení CITeM i individuální osobní konzultace dočasně pozastaveny. Zejména se neuskuteční školení CES online v jarních měsících 2020 a není tedy potřeba se z nich explicitně odhlašovat. Jakmile dojde k návratu situace do normálu, budou školení i možnosti individuálních osobních konzultací obnoveny podle původních harmonogramů a domluv, případně budou vypsány termíny náhradní. Informace můžete sledovat na této webové stránce. Děkujeme za pochopení.

Další školení CES on-line – jaro 2020

S novým semestrem se rozběhla další série školení uživatelů systému CES on-line. Standardně se konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR, nebo v Brně v učebně CITeM. Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.

Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na adrese:

cesonline.mzm.cz/cesonline/prihlaseni2020.php

Zde jsou i stručné pokyny pro účastníky.

Více »

Demus a chyba 3340

Všem uživatelům programu Demus

V posledních dnech probíhají automatické aktualizace MS Office, které způsobí, že po spuštění programu Demus se objeví chyba 3340 a Demus pak dále nefunguje.

Na internetových stránkách jsme našli řešení této chyby 3340:

Access – Bug – Error 3340 – Query is corrupt

Je potřeba dle vybavení počítače spustit příslušnou procedurku. Dále je pak potřebné zakázat další aktualizace, a to té doby, než firma Microsoft problém odstraní. I po aktualizacích, které postupně probíhájí od 11. 12. 2019, problém stále přetrvává.
Dle dostupných informací se bude Microsoft problémem zabývat.

Data zapsaná v systému Demus jsou v pořádku. Jde pouze o aktualizaci, která v kombinaci MS Access a programem Demus způsobí výše zmíněný problém. Týká se instalací programu Demus10 pod MS Access2010, 2013 a 2016.

Prosím, postupujte podle návodu. V případě problémů se ozvěte mailem na citem@citem.cz nebo telefonicky na číslech +420 515 910 462, +420 515 910 464 nebo +420 515 910 465.

O vývoji této chyby způsobené chybou v aktualizacích budeme dle situace dále informovat.

Elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí

10. září 2019 jsme se zúčastnili semináře pořádaného Zlínským krajem ve Zlíně.
Jeho význam pro vedení kraje podtrhla skutečnost, že nás přivítal sám hejtman Zlínského kraje, pan Jiří Čunek. Promluvil nejen o důležitosti a nezastupitelném poslání kultury ve společnosti, ale také o úrovni vzdělávání a školství v ČR a podpoře nových technologií.

Paní Blanka Rašticová zhodnotila projekty uskutečněné Zlínským krajem v oblasti digitalizace a zveřejňování kulturních fondů, zvláště pak vyzdvihla význam digitálního repozitáře o objemu 14 TB dat, kam je ukládán zejména zdigitalizovaný kartografický materiál, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy, staré tisky, monografie, periodika a filmy. Repozitář pak je propojen na eBadatelnu, která je umístěna na vlastním regionálním portálu a komunikuje s eSbirkami a Europeanou. Veškerý software je založen na Open Source technologiích a licence jsou zdarma. Portál nabízí možnost publikování článků, vytváření virtuálních výstav atd. Přihlásit se lze prostřednictvím služby mojeID na adrese https://ebadatelna.zkraj.cz.

Další přednášející, pan Vítězslav Mach, představil nový evidenční software Zlínského kraje EESP (Elektronickou evidenci sbírkových předmětů). Vyzdvihl zvláště, že systém spolupracuje s CES, BioLib eBadatelnou a eSbirkami, disponuje centrální správou uživatelů, umožňuje i mobilní aplikace, podporuje práci off-line a po opětovném připojení k síti synchronizuje data a pracuje s paginačními záznamy, tj. umožňuje předvyplnění některých polí. Databáze je typu MS SQL zálohovaná ve dvou lokalitách a umožňuje jak výměnu dat mezi vlastními systémy, tak exporty do CSV.

Pan Peter Bednár v příspěvku Elektronické databázy a správa zbierok archeologických nálezov v Archeologickom ústave SAV informoval o národním slovenském geoportálu. Nezbylo než konstatovat, že vzhledem k masivnímu využití evropských dotačních programů na digitalizaci mají naši přátelé ze Slovenska obrovský náskok.

Po obědě pokračovala paní Marie Vítová Dušková z Ministerstva vnitra přednáškou Open data v kultuře a veřejné správě. Kategorizovala různé formáty digitálních dat podle jejich „otevřenosti“, tzn. podle stupně možnosti automatického zobrazování v jiných systémech a pozvala přítomné, aby přihlásili své systémy, které poskytují data, do veřejného portálu MV https:/data.gov.cz. Protože, jak citovala slova dřívějšího amerického prezidenta Baracka Obamy, „data získaná za veřejné peníze musí být k dispozici veřejnosti.“

Posledním příspěvkem Digitalizace movitého kulturního dědictví pohledem Rady galerií ČR uzavřel seminář předseda RG ČR pan Jiří Jůza. Kladně hodnotil přínos Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit pro práci kurátorů v galeriích a vyslovil podporu jejich dalšímu rozvoji.

Přes vysokou erudovanost a zaujetí všech lektorů seminář mírně zklamal naše očekávání, protože oba přednášející z Ministerstva kultury ČR se omluvili a jejich prezentace, zejména pak představení postupu prací na systému ELVIS, nám chyběly.

Konzultace, technická podpora a školení programu Demus

Všem uživatelům aplikací Demus stále poskytujeme konzultace a technickou podporu (v pracovní dny), a to po telefonu, či e-mailem. Dále lze v případě potřeby dohodnout i osobní konzultace, buď na našem pracovišti na Kapucínském náměstí 2/4, či přímo na pracovišti uživatele. Dle zájmu organizujeme školení práce s programem Demus, a to opět v CITeM, anebo v organizaci, která projeví o školení zájem. Kontaktujte Ing. Pavlu Jankovičovou – buď telefonicky na čísle +420 519 910 464, nebo e-mailem na pjankovicova(zavináč)mzm.cz.

Podporujeme všechny verze, které jsou ještě v současné době provozovány, a to Demus99, Demus01 a nejnovější Demus10.

Pro přechod ze starších verzí programu (Demus99 a Demus01, které pracují na bázi MS Access 97), provádíme převod dat do nejnovější verze Demus10.

Tento program je vytvořen pro MS Access 2010, v 32-bitové verzi. V této kombinaci SW je ze starších verzí Demusu převod dat automatický. Demus10 je ale také funkční v prostředí MS Access 2013, MS Access 2016 a MS Access 2019, vždy ovšem pouze v 32-bitové verzi. V tomto případě již nelze automatický převod dat využít a převod dat provádíme našim uživatelům na našem pracovišti. Jsou-li data v pořádku, dostane je uživatel v nové podobě podstatě obratem, v případě problémů je nutné dle situace řešit převod dat v součinnosti s uživatelem.

Dle zájmu také provádíme převod dat z jiných systémů (systém Bach, lokální databáze, tabulky MS Access, Excel, Word, systémy SW602 a další). V případě této služby jsou termíny převodu delší a kladou nároky na komunikaci s uživatelem.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).