Pozvánka na seminář „Digitalizace fotografií“

Zájem muzejní veřejnosti o loňský seminář „Digitalizace fotografických sbírek“ nás přivedl k opakování akce. Letos se nad tématem digitalizace 2D předloh sejdeme 9.12.2009 v Technickém muzeu v Brně.
Více…

Archivace elektronické pošty

Počet poslaných e-mailů je už dnes násobně vyšší než množství klasických dopisů a pohlednic putujících po síti České pošty. Korespondence slavných osobností, odeslaná před mnoha desítkami let, je stále k dispozici v archivech. Málokdo z nás je ale schopen dohledat e-mail přijatý nebo odeslaný byť i jen před několika málo roky.
Pro archivaci webového obsahu existují specializované nástroje, které pro archivaci e-mailové korespondence teprve s odstupem vznikají.
Více…

Audio/video digitalizace

Projekt s případnou zkratkou TAPE se zabývá digitalizací a uchováváním audiovizuálních dat. Jedním z jeho výstupů je on-line příručka velmi detailně popisující jednotlivé fáze digitalizace audio- nebo videomateriálů. Zájemce jistě neodradí ani angličtina, zato příjemně potěší množství připojené dokumentace a odkazů na další zdroje.

K digitalizaci fotografických materiálů

Brzy uplynou tři roky od vydání naší příručky o digitalizaci a technologický pokrok posunul praxi zase o řádný kus dál. Na mimořádně užitečný a prakticky zaměřený souhrn informací o digitalizaci zejména archivních fotografických materiálů nás upozornil pan Janiš, kterého velká část muzejníků zná coby kontaktní osobu pro hlášení změn v Centrální evidenci sbírek

Dlouhodobé uchování digitálních dat – 4.

Po delší odmlce se znovu pouštíme do další fáze budování dlouhodobého úložiště digitálních dat. Hardware máme sestavený a zahořený, dnes z něj budeme potřebovat hlavně klávesnici a monitor 😉


Více…

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).