Projekt národních autorit na schůzi Senátu AMG

Na jednání Senátu Asociace muzeí a galerií, které proběhlo 12. prosince v Praze, byla přednesena zpráva o aktuálním stavu projektu národních autorit v muzejním prostředí. Jak plnění úkolů, tak i čerpání rozpočtu bylo přítomnými senátory pozitivně přijato. Se zvláště příznivým ohlasem se setkala zejména informace CITeM o úspoře 30% přidělených finančních prostředků.

Barborka aneb jednání na vysoké úrovni

Ve dnech 27. – 29. 11. 2006 proběhlo na chatě Barborka pod Pradědem pracovní setkání více než 20 odborníků z muzejního, galerijního a knihovního prostředí. Ústředním tématem byly národní autority. praded.jpg Možná právě díky nadhledu z více než tisícimetrové nadmořské výšky se podařilo překonat zažité stereotypy a definovat první konkrétní kroky k rozšíření již fungujícího systému tzv. národních autorit do muzejního prostředí. Zestručněný zápis celého třídenního jednání si můžete přečíst zde. Nahlédnout do báze národních autorit NK ČR je možné zde. Fotografie Pavla Nezvala najdete zde.

Sdílené národní autority

AutorityNK.gif
Tento článek byl napsán koncem roku 2006 a záměrně není nijak aktualizován.

Společné on-line přístupné hesláře se již několik let úspěšně používají v knihovnách. Snažíme se o aplikaci této myšlenky pro muzea. Zatím ohledáváme terén, začali jsme u etnografů.

Pro tytéž osoby, věci, místa, události používáme často různá jména (Lenin – Uljanov, mrskačka – pomlázka – tatar – binovačka, Zlín – Gottwaldov, Druhá světová válka – Velká vlastenecká). Abychom si navzájem rozuměli, měli bychom pro totéž používat všichni stejné názvy a jména. To by však často bylo příliš násilné. Stačilo by, kdybychom jasně mohli rozpoznat, co je a co není totéž. Autority právě k tomuto slouží. Jsou to „oficiální“ seznamy výrazů, které knihovny využívají pro popis knih, jde např. o jména autorů, názvy korporací a akcí, předmětová hesla, geografická jména apod. Pro každou osobu, akci, věc atd. je v bázi autorit jeden preferovaný výraz a k němu může být celá řada výrazů ekvivalentních (alternativních jmen a názvů, synonym, pseudonymů). Například Petr Bezruč má jako alternativní podoby uvedeno Vladimír Vašek, Old Ještěr a ještě několik dalších. Jsou tam i jeho data narození a úmrtí a několikaslovná biografická charakteristika, aby se dal odlišit od několika dalších Vladimírů Vašků.


Více…

Senát AMG

Ve středu 1. března 2006 se schází Senát Asociace muzeí a galerií ČR. Jedním z bodů jednání je „Informace o stavu vývoje programového prostředí pro správu a evidenci sbírek muzeí a galerií“. Naše příspěvky zde najdete po skončení jednání.

Obhajoba činnosti CITeM (komunikace s AMG, komise AMG pro IT, dosavadní vývoj Demusu, představy o budoucí podobě Demusu, možnosti spolupráce s NM Praha na projektu ESMUS)

Sdílené národní autority

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).