Technické muzeum v Brně - historické snímky

Do Technického muzea v Brně se koncem 50. let 20. století dostal soubor fotografických snímků, které pořídili neznámí autoři v letech 1918-1950. Jedná se o cca 7000 negativů na skle a plochém filmu a cca 3000 černobílých pozitivů na fotopapíru. Fotografie byly v českých muzeích dlouho považovány za pouhou doprovodnou dokumentaci, nebyly standardně evidovány a zpracovávány jako ostatní sbírkové předměty. Situace se postupně mění v posledních patnácti letech, kdy začaly být fotografie považovány za plnohodnotné sbírkové předměty, a proto je nutné jejich evidenci a identifikaci doplnit, což v TMB mj. řeší interní výzkumný projekt č. 3/VaV/OVAT/2012 „Zpracování kolekce historických negativů“, který byl v roce 2015 zařazen do IP DKRVO MK ČR.

Snímky zachycují městskou architekturu, průmyslové podniky včetně provozů a výrobků, dopravní stavby, zdravotnická, vzdělávací a kulturní zařízení, obchody, kavárny a další často již zaniklé skutečnosti nejen z Brna a Moravy. Kolekce má velký informační a historický potenciál, pro jeho využití je však potřeba snímky nejprve odborně zpracovat - zajistit zachování jejich fyzické podstaty, podchytit obsah pomocí digitalizace, snímky tematicky roztřídit, opatřit odborným popisem a získaná data vložit do databáze. O postupně získávané výsledky se s Vámi chceme podělit prostřednictvím této prezentace.

Data byla ve spolupráci s oddělením CITeM MZM distribuována z aplikace Demus-Fotoarchiv pomocí přizpůsobeného převaděče a byla doplněna o fotografie.
Databáze bude průběžně doplňována a upravována.


Stavba dálničního mostu u obce Vanovice (okr. Blansko). Inv. č. TMB 20.30-35
Vstupte prosím

Vstup pro administrátora
O aplikaci