CITeM

Vyhodnocení dotazníku

Koncem února jsme začali sondovat, o jaká témata pro další seminář je v muzeích a galeriích největší zájem. Dotazník nám vyplnilo dosud celkem 72 zástupců různých institucí, kteří se již některého z našich předchozích seminářů zúčastnili a kterým za vyplnění vřele děkujeme.
Z průzkumu vyplývá, že jednoznačně vede téma „Dlouhodobá archivace a zálohování dat“, hned v závěsu se drží témata „Praktické ukázky fotografování sbírkových předmětů, jejich nasvícení a volba pozadí“, „Úprava a hromadné zpracování fotografií“, „Metadatový popis digitálních fotografií“ a „Budování úložiště dat“. Další v pořadí jsou „Všeobecně o digitální dokumentaci“, „Digitalizace starých tisků“ a „Skenování plochých předloh“.
Těmto tématům bychom rádi věnovali seminář, který ve spolupráci s Národním technickým muzeem a jeho lektory předběžně plánujeme na přelom května a června do Prahy.
V pořadí zajímavosti následuje „Specifika terénní fotodokumentace“ a „Fotografování pro začátečníky“. Touto oblastí (a případně opakováním části z výše jmenovaného) by se měl zabývat seminář v Brně někdy začátkem podzimu.
Témata „Digitalizace videa“, „Barevné prostory a kalibrace“, „Digitalizace zvuku“, „Vybavení fotoateliéru“, „Čárový kód a jeho využití v muzeích“, „QR kód“, „RFID a podobné technologie“ získala od hlasujících 20 bodů a méně, ale neznamená to, že bychom jim nehodlali věnovat pozornost.
Pro ty, kdo mají zájem o digitalizaci zvuku, domlouváme možnost semináře ve Strážnici přímo v laboratoři, kde se na tuto činnost specializují.

Další vámi navrhovaná témata:

  • samostatný seminář využití Zoner PhotoStudia – přestože tuto aplikaci pro správu a zpracování fotografií propagujeme zcela nepokrytě, specializované kurzy pořádá přímo výrobce (hledejte na www.zoner.cz), navíc k programu existuje velmi názorná příručka
  • práce s grafickým editorem GIMP – předvedl Ing. Jan Buřival na loňském semináři v Olomouci (Chvála metatagů)
  • Skenovat, či fotografovat? Nejvhodnější způsob digitalizace dvojrozměrných sbírek – tuto otázku zodpovídají lektorky Katka Uksová a Magdalena Buriánková na každém z kurzů fotografování a skenování, bude opět probíráno na nejbližším semináři, navíc najdete rady na naší Wiki CITeM (wiki/Digitalizace_plošných_objektů)
  • tvorba plánu digitalizace pro instituci (muzeum) – vyšlo jako příloha příručky „Digitální dokumentace objektů kulturní, historické a vědecké hodnoty“ vytvořené Davidem Cigánkem, najdete v digitální podobě opět na Wiki CITeM (wiki/Plán_tvorby_digitální_dokumentace), nebo si můžete stáhnout v původním formátu (/citem/wpress/?file_id=152)
  • vytvořit instruktážní DVD, abychom se mohli k věci vracet, s konkretními triky – DVD zastarává, spíše bychom rádi, kdyby se našlo více přispěvatelů do Wiki CITeM, nakonec všechny příspěvky ze seminářů námi pořádaných nebo spolupořádaných najdete ke stažení na našem webu (/citem/wpress/ke-stazeni/#Digitalizace) a vypálit na CD/DVD si je můžete sami 😉
  • norma pro digitalizování skleněných negativů, jak na skenování, jak ukládat apod. – najdete v prezentaci Jana Hubičky (prezentace z roku 2009), na Wiki (wiki/V_jaké_kvalitě_digitalizovat) a nejspíš i v prezentacích Magdaleny Buriánkové (prezentace z roku 2010)
  • jak s minimálními náklady pořídit fotodokumentaci ke sbírkovým předmětům, jaké minimální standardy by měla splňovat co do kvality a uložení (jak z mála vytěžit co nejvíce) – návody „udělej si sám“ předvádí Katka Uksová (například prezentace z roku 2010)
  • používání fotografického stolu v praxi – bude součástí praktických ukázek ve fotoateliéru NTM
 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).