Demus10 Historie

Modul systému Demus10 Historie v MS Access 2010 je k dispozici uživatelům. Můžete si jej objednat za obvyklých podmínek. Děkujeme kolegům z Muzea Komenského v Přerově, kteří s tímto modulem pracovali ve zkušebním provozu.
Pokud máte zájem o zkušební provoz s převáděnými moduly Botanika, Zoologie, Entomologie a Geologie, kontaktujte nás.

Pomocné aplikace v MS Access 2010

Protože některá muzea používají k evidenci již systém Demus10, který pracuje pod MS Access 2010, převedli jsme do tohoto databázového prostředí i pomocné aplikace HromDok, Převaděč a PřevaděčRG. Soubor HromDok pro hromadné připojení souborů k Demusu je ke stažení v sekci Demus Doplňky, soubor Převaděč pro export záznamů tabulky v MS Access 2010 do textového souboru pro ProMuS je v sekci ProMuS a soubor PřevaděčRG, který slouží k exportu dat z Demus10 VUM do Registru sbírek výtvarného umění najdete v sekci Registr VUM.

Zpráva o systému Demus

V rámci profilového úkolu CITeM vznikl materiál „Zpráva o systému Demus“, který stručně popisuje historii vývoje systému v MZM, ale též stav, v němž se nachází v současnosti, a jak vidíme jeho používání v nejbližších letech. Celá zpráva je ke stažení v sekci Metodika

Demus10 Fotoarchiv a Výtvarné umění

Převod modulů Demus01 Fotoarchiv a Výtvarné umění do MS Access 2010 byl ukončen. Převedené moduly systému Demus10 dodáváme na základě Vaší objednávky jako obvykle.
Děkujeme kolegům ze SLS Vysočina, Královské kanonie premonstrátů na Strahově a Galerie výtvarného umění v Hodoníně, kteří s těmito moduly pracovali ve zkušebním provozu.
Zároveň prosíme zájemce o zkušební provoz s převáděnými moduly Botanika, Zoologie, Entomologie a Geologie, aby nás kontaktovali.

Konzultační dny Demus

Jako doplněk ke školením jsme se rozhodli vyhradit každou druhou středu v měsíci konzultační službě pro aplikaci Demus. Budeme k dispozici od 9 hodin ráno minimálně do 11 hodin (lze protáhnout dle potřeby) v učebně CITeM na Kapucínském náměstí.
Protože učebna není vybavena počítači pro posluchače, potřebujeme vědět, pokud hodláte tuto službu využít, kdy přijedete, kolik vás bude a zda si s sebou vezmete vlastní nebo služební notebook s nainstalovaným Demusem. V případě, že by se jednalo o větší skupinu lidí, můžeme si domluvit i jiný termín. Stále také trvá nabídka školení ve Vašich prostorách.
Konzultace koordinuje Marie Kocinová, ozvěte se prosím e-mailem nebo telefonicky na čísle 533 435 267. První konzultace jsou ve středu 13. března.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).