Michael a Europeana

Ve dnech 19. a 20. května proběhlo v Paříži zasedání asociace Michael a jí organizovaný seminář na téma „Valoriser vos collections avec Europeana“, což přeloženo znamená „Zhodnoťte své sbírky s Europeanou“. Seminář probíhal ve francouzštině a velká část byla tlumočena do angličtiny, v jeho rámci pak proběhly skupinové workshopy na různá dílčí témata, z nichž jediný („Virtuální výstavy“) byl tlumočen do angličtiny. Tuto skupinu vedla Monika Hagedorn-Saupe, místopředsedkyně asociace Michael a práce v ní se také zúčastnili všichni ostatní přítomní členové asociace.
Materiály z výročního zasedání i z workshopu najdete v sekci Ke stažení, prezentace pak na webu asociace.

MICHAEL+

Dne 21. 10. 2015 proběhl v Římě workshop v rámci projektu Athena Plus a jeho součástí bylo též zasedání Michael Culture Association a představení jejích aktivit a plánů do budoucna.
Přítomni byli zástupci národních portálů z Německa paní Monika Hagedorn-Saupe (druhá místopředsedkyně asociace), Řecka, Polska paní Maria Sliwinska, Katalánska paní Anna Busom Arruebo, čestná členka asociace Antonella Fresa za Promoter a další.
Nejprve mluvila paní Antonella Fresa, poté měla předsedkyně asociace paní Rossella Caffo prezentaci o začlenění aktivit Michael Culture Association do různých dalších evropských projektů a o plánech do budoucna.

MCA se postupně stává agregátorem digitálního obsahu v muzeích pro Europeanu a partnerem v oblasti datových služeb. V plánech je vytvoření muzejního portálu Museu HUB, který by se stal rozcestníkem digitalizovaného kulturního dědictví. Navíc by poskytoval informace o školeních, událostech, návodech, projektech atd. a podporu a servis poskytovatelům obsahu pro Europeanu. Proto je zájem o začlenění co největšího počtu muzeí do práce národních portálů MCA a rozšíření grémia z pěti členů až na osm. Prezidentka asociace bude usilovat o propojení aktivit na NEMO (Network of European Museum Organisations) a nechá vypracovat návrhy pro získání nových evropských projektů (H2020 – Societal challenge 6 ‚Europe in a changing worid – Inclusive inovative and Reflective Societies‘ s termínem únor 2016 a Erasmus+ Key Action 2 (KA2) — Cooperation for innovation and the exchange of good practicess s termínem březen 2016). Projekty budou zaměřeny na využití digitálního obsahu a jeho zpřístupnění jako virtuálního muzea s ohledem na sociální dopad, zpřístupnění kulturního dědictví každému bez omezení, zvláště studentům a badatelům, zvýšení všeobecného zájmu o evropskou kulturu a porozumění evropskému kulturnímu dědictví.

Pokud máte ve své instituci digitalizované sbírky a nejste dosud zapojeni do této aktivity, prosím ozvěte se nám, pomůžeme vám zařadit odkaz na vaši instituci a digitalizované sbírky do národního portálu MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe).

Zasedání asociace Michael AISBL

7. března se na Univerzitě sociálních studií v Padově uskutečnilo zasedání asociace Michael Culture AISBL, kterého jsme se za Českou republiku zúčastnili.
Jednání řídila paní Rossella Caffo z italského ministerstva kultury, dosavadní místopředsedkyně asociace. Přítomni byli představitelé firmy Dedale, která pracuje na migraci dat do nové verze portálu, paní Marie-Veronique Leroi a nový programátor, z francouzského ministerstva kultury paní Astrid Brandt-Grau, která nastoupila na místo dřívějšího předsedy asociace Christopha Dessaux, zástupci národních portálů z Německa, Bulharska, Řecka, Polska, Lotyšska, Katalánska.. pokladník Stephane Cagnaut, Antonella Fresa za Promoter a Pier Giacomo Sola za Amitié. Protože mezi přítomnými byly nové tváře, došlo na návrh paní Caffo nejprve ke krátkému představení přítomných.
Znovu byl probírán postup migrace dat do nové verze, byla schválena zpráva o hospodaření v roce 2012 a plán na letošní rok.
Předsedkyní byla zvolena Rossela Caffo (Itálie) a dvěma místopředsedkyněmi Monika Hagedorn-Saupe (Německo) a Astrid Brandt-Grau (Francie).
Všechny dokumenty z jednání jsou k dispozici v anglickém originálu.

Výroční zasedání Michael Culture Association

2. července 2012 se uskutečnilo v Paříži výroční zasedání asociace Michael Culture, kterého se zúčastnila také Marie Kocinová jako zástupce oddělení CITeM Moravského zemského muzea, jež provozuje národní portál tohoto projektu (http://www.michael-culture.cz/). Na jednání byli přítomni koordinátoři digitalizace a zástupci ministerstev, takže se také mnoho mluvilo o digitalizaci a virtuálních výstavách. Zpráva z jednání je k dispozici v české verzi. Kdo by měl zájem prezentovat na tomto portálu své digitální sbírky, CD či DVD nosiče nebo služby, které jeho instituce poskytuje, prosíme, kontaktujte nás.

Český portál MichaelPlus

Jako správci národního portálu MichaelPlus, který zpřístupňuje digitální sbírky v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech, jsme byli upozorněni na skutečnost, že již několik institucí dodalo podklady pro zveřejnění svých sbírek, ale jejich údaje se na portálu dosud neobjevily. Problém vznikl zřejmě ještě předtím převzetím portálu do správy CITeM.

Prosíme takto postižené správce digitálních sbírek, aby potřebné údaje znovu shromáždili a obrátili se na nás. Děkujeme za pochopení.

 
Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).