O nás

CITeM (Centrum pro informační technologie v muzejnictví) formálně vzniklo rozhodnutím Ministerstva kultury 1.1.2005 při Moravském zemském muzeu v Brně. Fakticky však jde o pracoviště založené jako Oddělení informatiky MZM již v roce 1986. Od počátku se snažíme se o celostátní záběr, hledáme široce použitelná řešení odpovídající standardům a předpisům, obecným i muzejním. V posledních letech ve shodě s názvem pracoviště omezujeme programování a posilujeme metodickou činnost, poradenství, školení, organizaci akcí, analýzy, přípravu projektů apod. Chceme být prostředníky mezi světem muzeí a světem IT.

Základ týmu tvoří pět zaměstnanců. K nim máme několik příležitostných specialistů zejména z oblasti IT a desítky odborníků z muzeí a galerií, s nimiž máme dobrou zkušennost z intenzivní spolupráce v některé etapě vývoje AISM, Demusu, rozšiřování systému Národních autorit apod. Podporu cítíme i od dlouhé řady absolventů školení a seminářů, nemluvě o bezejmenných uživatelích Demusu a dalších. Vážíme si toho.

Hlavní osou naší minulé i budoucí činnosti jsou nástroje pro evidenci a dokumentaci sbírek:
AISM (1987-1995) – MS DOS, dBase IV, 20 oborových variant, cca 100 muzeí a galerií.
Demus (1996-2008) – Windows, Access 97, 11 modulů, cca 160 muzeí a galerií.
I3S –nástupce Demusu integrující i CES, plánovaný jako čistě internetová aplikace.
AISM a Demus jsme vytvořili od A do Z, zajišťujeme i distribuci, školení, poradenskou službu, převody dat. Pro I3S dosud marně hledáme financování, naše role se omezí na analýzu, tvorbu zadání, testování, školení, podporu uživatelů.

Několik projektů nám přímo zadal Odbor muzeí a galerií MK ČR:
ISO SEUD (od 1991) – společný projekt ministerstev kultury a vnitra ČR, srovnávací databáze ohrožených, postrádaných a nalezených kulturních předmětů. Fungovali jsme jako pilotní pracoviště pro muzea a galerie.
CES a CESik (od 2001) – vypracovali jsme technickou specifikaci aplikace CES a vytvořili pomocnou aplikaci CESik, zajišťujeme její distribuci, školení a poradenskou službu.
Restitution Art (od 2001) – databáze uměleckých děl z majetku obětí holocaustu, zajišťujeme provoz a aktualizaci dodanými daty.
Michael+ (od 2008) – evropská databáze digitálních sbírek, zajišťujeme provoz a aktualizaci české databáze.

Další projekty a aktivity:
ProMuS (od 2004) – univerzální nástroj na vystavování tabulkových dat, například databází uměleckých děl. Od nápadu až po distribuci naše dílo.
Registr výtvarného umění (od 2009) – společná prezentace uměleckých děl, projekt Rady galerií, využívá ProMuS.
Národní autority (od 2006) – nadstavba knihovnické báze autorit pro potřeby muzeí a galerií.
Úložiště dat (od 2007) – společný modelový projekt MZM a Technického muzea v Brně.
Digitalizace – tvorba příručky (2005), organizace seminářů apod.
Wiki (od 2008) – fórum pro společnou tvorbu metodických textů na internetu.
ICOM CIDOC (od 1990) – účast na konferencích, překlad a propagace CIDOC CRM a dalších standardů.
MM4All (2009) – prezentace multimediálních dat.
Propagace a osvěta – popularizační vystoupení na nejrůznějších akcích, www.citem.cz, školení, atd.

Vedle obecných úkolů metodického centra řešíme i některé specifické úlohy pro MZM, např. správu úložiště dat, aktualizaci dat CES, přípravu finálních souborů výsledků grantů VaV a další. Kolegům z našeho muzea též poskytujeme nadstandardní pomoc při přípravě prezentací, katalogů, či školení.

Programové provolání CITeM napsané 25.11.2004 pro Věstník AMG