Registr sbírek výtvarného umění

Registr sbírek výtvarného umění je společným projektem Rady galerií ČR (RG) a našeho metodického centra. Jeho hlavním cílem je zpřístupnit sbírky výtvarného umění odborné veřejnosti za účelem vyhledávání děl pro prezentace a badatelské účely, ale je také přístupný všem, vyhledávat díla oblíbených mistrů může tedy kdokoliv. CITeM v Registru vidí i další, dlouhodobý cíl – ukázat propojení muzejních autorit a sbírek výtvarného umění.

RG uvažovala o vytvoření Registru sbírek výtvarného umění na internetu již delší dobu. Vzhledem k tomu, že většina galerií používá pro dokumentaci uměleckých děl aplikaci Demus01 – Výtvarné umění (Demus01-VUM), obrátili se na CITeM s dotazem, jestli by bylo možné pro potřeby zamýšlaného Registru využít obecného nástroje ProMuS.
Společně jsme připravili analýzu, ze které vyplynuly jisté změny do stávajícího ProMuSu, které byly natolik obecné a k prospěchu věci, že jsme se je rozhodli realizovat a vytvořit novou verzi ProMuS1.0.
V rámci projektu jsme pro galerie vypracovali i metodiku zápisu dat do Demus01-VUM včetně doporučení k obrazovým formátům a připravili speciální převaděč dat z Demus01-VUM pro potřeby Registru. Za obsah dat a kvalitu i autorství dodaných obrázků odpovídá každá zúčastněná galerie.

Zkušenosti ukazují, že Registr přispěje i ke zkvalitnění obsahu dat jednotlivých databází, protože odhalí nejen drobné překlepy, ale hlavně nejednotnosti v zápisu důležitých polí.

První prezentace Registru proběhla na Komoře ředitelů Rady galerií v Kutné Hoře v lednu 2009, odborné veřejnosti muzeí a galerií byl Registr představen v prosinci na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 v Národním archivu v Praze.

Všechny články k tématu Registru publikované na těchto stránkách.