Demus

demusDokumentace a Evidence MUzejních Sbírek

Demus je počítačový systém pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích a galeriích. Je to kvalitativně vyšší alternativa k přírůstkové knize a ke kartotékám inventárních (katalogizačních) karet, jinak řečeno ke chronologické i systematické evidenci a k odborné dokumentaci sbírkových předmětů. Demus pokrývá i administraci akvizičního procesu, přípravu zápůjček, výstav a publikací, konzervátorskou dokumentaci a další specificky muzejní agendy. Textovou dokumentaci sbírkových předmětů lze doplnit obrázky, případně zvukem, videosekvencí či jinými daty. Podobu a chování formulářů si uživatel může upravit dle svých potřeb. Demus poskytuje mnoho různých možností tisku. Další tiskové sestavy si uživatel může snadno vytvořit sám. Demus je doprovázen podrobnou nápovědou a celou řadou “osvětových” textů.

Podrobněji o oborových modulech.

Ceny, objednávky.

Hardwarové požadavky systému pro instalaci – doporučené parametry.

Softwarové předpoklady pro instalaci.

Návody a nápověda – soubory ke stažení.
Řešení problémů – Problemy.rtf ke stažení.

Více…

Všechny články k tématu Demus publikované na těchto stránkách.