Restitution-Art

Databázová aplikace Restitution-Art je seznamem uměleckých děl ze státních sbírek v České republice, která pocházejí nebo mohou pocházet z majetku obětí holocaustu a jejichž původní majitelé většinou zahynuli pod nacistickým terorem. Aplikaci připravilo Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s Oddělením informatiky Moravského zemského muzea na konci roku 2000. Se vznikem metodického centra CITeM je správa aplikace i aktualizace dat v jeho kompetenci.

Na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise bylo k 1. 11. 2001 ustaveno Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, které pracuje na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru). Centrum je součástí vědecké základny Akademie věd České republiky a působí při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Centrum zároveň provozuje důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií. Na základě výzkumu připraví pro muzea a galerie seznam děl, která mohou pocházet z majetku obětí holocaustu. Muzea a galerie nachystají podklady pro zápis děl do databáze Restitution-Art a CITeM se postará o přidání či aktualizaci dat.

Pokud potřebujete zapsat nebo změnit údaje v Restitution-Art, kontaktujte nás.

Všechny články k tématu Restitution-Art publikované na těchto stránkách.