MichaelPlus

logom

MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) je internetový portál, který nabízí přístup k digitálním sbírkám muzeí, knihoven, archivů a dalších kulturních institucí v Evropě.
Projekt MICHAEL byl zahájen v roce 2004 ve třech evropských zemích: Francii, Itálii a Velké Británii. Po dvou letech (červen 2006) se projekt pod názvem MICHAEL Plus rozšířil do dalších jedenácti evropských zemí, mimo jiných i do České republiky. Oba projekty byly financovány Evropskou komisí prostřednictvím programu eTen.
Každá země zapojená do projektu zpřístupnila svou databázi digitálních sbírek prostřednictvím národního portálu. Data z národních portálů se automaticky přebírají do evropského portálu MICHAEL.
Platforma projektu MICHAEL je založena na Java technologiích a Open source softwaru.

Český národní portál Michael Plus připravila a v květnu 2008 na serveru MK ČR zprovoznila společnost Devoteam, s.r.o. Trvalým udržováním portálu bylo pověřeno naše metodické centrum. Portál byl následně přenesen na server MZM. Do české databáze přispělo svými daty již více než 60 institucí, především muzeí, knihoven a archivů.

Pokud chcete zveřejnit informace o svých digitálních sbírkách, zajímavých produktech či službách na stránkách národního portálu, kontaktujte nás.

Odkaz na národní portál. Nová podoba, data jsou již převedena, pracuje se na dokončení lokalizace do češtiny.
Odkaz na mezinárodní portál.
Další informace o projektu najdete na stránkách asociace.

Všechny články k tématu MichaelPlus publikované na těchto stránkách.