Úložiště dat

V současné době neustále roste množství a význam digitální dokumentace sbírkových předmětů i nesbírkových fenoménů, které jsou objektem zájmu muzejní sféry. Zároveň lze pozorovat i postupný posun v chápání informačních zdrojů, které existují pouze v digitální podobě (born digitally) a jejichž kontinuita je podmíněna nasazením zcela netradičních metod konzervace datového obsahu.
Společný pilotní projekt Moravského zemského muzea a Technického muzea v Brně testuje možnosti ukládání dat muzejního charakteru na geograficky oddělených zrcadlených úložištích těchto institucí. Jako součást projektu byl vytvořen i administrativní software pokrývající kompletní workflow při depozici datového souboru, doplnění technických a administrativních metadat, řízení přístupu k uloženým datovým balíčkům atd. Produkční verze už byla uvolněna pod licencí GNU GPL, postupné zpřístupňování uložených dat veřejnosti bude součástí navazujících projektů.

všechny články o archivaci digitálních dat

Seriál článků popisujících historii datového úložiště MZM:
1. díl – Teoretický úvod,
2. díl – Koncepční návrh datového úložiště,
3. díl – Hardware,
4. díl – Software,
5. díl – Závěrečné shrnutí + provozní zkušenosti

webové rozhraní úložiště dat (přístupné pouze z vnitřní sítě MZM)