CIDOC CRM = ISO 21127:2006

crmPrvní ISO normou určenou primárně muzeím je od 12.9.2006 CIDOC CRM (Conceptual Reference Model, model vztahů mezi pojmy). Jde o základní standard pro výměnu vědomostí spravovaných v muzeích (museum curated knowledge).Anglická či francouzská verze ISO 21127:2006 je za 200 švýcarských franků. Pro interní potřebu máme neoficiální český překlad. Je to však text vražedný, určený teoretikům a softwarovým vývojářům. Muzejníkům stačí jen tušit o co jde – česká prezentace. Ještě lepší je výklad ve Věstníku AMG 3/2006, str.20.