DuraSpace

Vedoucí projektu DuraSpace, Michele Kimpton, prezentovala ve Washingtonu pilotní projekt směřující k distribuované repozitářové infrastruktuře. Ke spolupráci na vývoji byli jako poskytovatelé dat přizváni Biodiversity Heritage Library a The New York Public Library, díky nimž bude možné provádět potřebné zátěžové testy.
Uvolnění veřejné beta verze této repozitářové nadstavby se očekává začátkem příštího roku.