Další školení CES on-line – jaro 2020

S novým semestrem se rozběhla další série školení uživatelů systému CES on-line. Standardně se konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR, nebo v Brně v učebně CITeM. Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.
Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na adrese:
cesonline.mzm.cz/cesonline/prihlaseni2020.php
Zde jsou i stručné pokyny pro účastníky.
Na všech školeních ať již v Praze, nebo v Brně jsou přítomni rovněž pracovníci Ministerstva kultury, s nimiž je mj. možno konzultovat konkrétní specifické problémy.
Učebna v Praze je počítačová a patřičně vybavená. V Brně je školící místnost obecná a je tedy potřeba si přivést svůj počítač, nebo se na jeho zapůjčení domluvit s pracovníky CITeM.
Pro účast na školení nejsou potřeba žádné předběžné znalosti (CES, CESik). Nicméně i pro praxi je užitečné stáhnout si uživatelský manuál (soubor PDF). Je k dispozici na stránkách tohoto webu v sekci Ke stažení, kde je možné najít i další technické materiály.