Školení CES on-line, podzimní termíny 2020

Po prázdninách a nucené koronavirové pauze začíná v zíří další série školení uživatelů systému CES on-line. Vzhledem k výpadku v jarním období byl nyní počet termínů navýšen.
Školení se standardně konají buďto v Praze na Ministerstvu kultury ČR, nebo v Brně v učebně CITeM. Po dohodě a při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat školení i v jiném městě. Kapacita počítačové učebny na MKČR je omezena na 12 osob. Kapacita sálu v Brně je 30 účastníků.

Ohledně zdravotní situace respektujeme nařízení vlády a doporučení jiných orgánů. Pro zvýšení bezpečnosti byly uměle sníženy kapacity učeben na polovinu (tedy v Praze na 6 a v Brně na 15 osob). K dispozici budou dezinfekční prostředky. Všichni účastníci musí před zahájením školení podepsat prohlášení o svém zdravotním stavu. Apelujeme na všechny, kdo by měli příznaky onemocnění nebo o svém zdravotním stavu pochybnosti, aby své školení odložili.

Případné zrušení termínů bude podobně jako na jaře 2020 oznámeno na těchto webových stránkách.

Na školení je možno se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na adrese:

cesonline.mzm.cz/cesonline/prihlaseni2020.php

Zde jsou i stručné pokyny pro účastníky.

Na všech školeních ať již v Praze, nebo v Brně jsou přítomni rovněž pracovníci Ministerstva kultury, s nimiž je mj. možno konzultovat konkrétní specifické problémy.

Pro účast na školení nejsou potřeba žádné předběžné znalosti (CES, CESik). Nicméně i pro praxi je užitečné stáhnout si uživatelský manuál (soubor PDF). Je k dispozici na stránkách tohoto webu v sekci Ke stažení, kde je možné najít i další technické materiály.
Ani v Praze a nově již ani v Brně si není potřeba brát na školení svůj počítač.