CES on-line: Inovativnost projektu

Systém CES on-line nahradí v současnosti používaný program CESIK, a to jak pro správce sbírek, tak i pro referenty na MK ČR, a také současný webový portál administrátorů CES, který slouží pro aktualizaci dat v CES. V souvislosti s touto změnou by mělo dojít také ke změnám v postupech při aktualizaci dat s cílem zefektivnit a zrychlit související procesy.

CES on-line bude navržen jako webovský informační systém, čímž bude zajištěna dostupnost bez nutnosti instalace programových komponent na počítačích jednotlivých uživatelů. Díky tomu bude systém multiplatformní a bude tak možné jej používat na různých počítačích bez ohledu na použitý operační systém, ale také na mobilních zařízeních jako jsou tablety, případně tzv. chytré mobilní telefony.

Systém bude splňovat následující klíčové vlastnosti:

Bezpečnost dat – vzhledem k tomu, že data již nebudou uložena lokálně na počítačích uživatelů, nebudou uživatelé nuceni zajišťovat zálohování svých dat (CESIK), ani zabezpečení proti zneužití dat. Bezpečnost dat bude zajištěna na úrovni správců systému MK a CITeM.

Vysoká dostupnost – v rámci projektu bude zabezpečena dostupnost systému uživatelům bez ohledu na případné technické problémy centrálního serveru. Uživatelé tak budou mít k dispozici CES on-line kdekoliv a kdykoliv. K systému a datům budou moci přistupovat z různých platforem.

Interoperabilita – součástí řešení CES on-line bude i zajištění základních možností propojení CES s jinými evidenčními a informačními systémy. Tato interoperabilita bude zajištěna pomocí webových služeb, které umožní jednak čerpat informace z databáze CES, ale také plnit databázi CES informacemi. Jedná se zejména o zajištění interoperability se systémy správy sbírek (DEMUS), ale také se systémem MonumNet Národního památkového ústavu, či se systémem policie ČR PSEUD. V nadnárodní úrovni pak bude moci být systém CES propojen s Evropskou digitální knihovnou.