CES on-line: Popis aktivit – přípravná fáze

Přípravná fáze je charakteristická intenzivní prací na studii, projektové žádosti a zadávacích dokumentacích. Během těchto příprav se postupně rodí i projektový tým.

Poté, co bylo rozhodnuto o realizaci projektu a jeho podání v podobě žádosti o finanční podporu, byly v rámci přípravné fáze projektu realizovány následující aktivity:

– Vytvoření projektového týmu

– Příprava projektového záměru

– Zpracování studie proveditelnosti

– Příprava a realizace výběrových řízení

– Výběr varianty řešení

– Zpracování žádosti o dotaci

Schválením finanční podpory skončila přípravná fáze a byla zahájena samotná realizace projektu.